Prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.

Prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. profesor
Prof. PhDr. Michal Peprník, Dr.
funkce
profesor –

 

Michal Peprník (1960) je profesorem americké a britské literatury a vedoucím Literární sekce.

 

 

 

 

telefon
585 633 113
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

 

- Monday 14.45-15.45

- Wednesday 16.30-17.30

Novinky

-

Osobní informace

Funkce:

- Předseda České a Slovenské Asociace amerikanistů (od. r. 2012)

- místopředseda České asociace anglického jazyka (CZESSE, člen ESSE        European Society for the Study of English)

- hlavní koordinátor mezinárodního kolokvia amerických studií na FF UP (see http://colloquium.upol.cz/)

- člen oborových komisí doktorského studia na KAA FF UP, KB FF UP, KAA MU Brno, Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK Praha, FF Prešovská univerzita

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Vede semináře Americká literatura 19. století, Teorie literární interpretace, Americký postmodernismus, Americký Západ, Fantastická literatura

Zabývá se románovou tvorbou J. F. Coopera, teorií místa (liteárního toposu) a prostoru, motivy metamorfózy, mytologiií Západu, fantastickou literaturou a fantasy.

 

 

Publikace

Monographs, Books:

 • Rané romány Jamese Fenimora Coopera: Topologie počátků amerického románu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2980-9. 179 stran.

 • Topos lesa v americké literatuře [Topos of the forest in American literature]. Brno: Host, 2005. ISBN 80-7294-153-4. 250 stran.

 • two dozen entries to the Czech Encyclopedia of Writers in English-speaking Countries, Slovník spisovatelů (Praha, 1996). ISBN 80-7277-131-0.

 • Metamorfóza jako kulturní metafora [Metamorphosis as a Cultural Metaphor] (Olomouc 2004). ISBN 80-244-0678-0.

  Směry literární interpretace XX. století/texty, komentáře. 2. upr. vydání (Olomouc: Univerzita Palackéh, 2004) - textbook on 20th-century critical theories) ISBN 80-244-0968-2.

Recent publications:

 • „Assimilating American Indians in James Fenimore Cooper’s Novels?“ Prague Journal of English Studies 5, no. 1 (2016): 103-117. ISSN 1804-8722.  DOI 10.1515/pjes-2016-0006.

  „R. L. Stevenson and the Fin de Siècle Pre-Modernist Narrative Mosaic.“ In The Fantastic of the Fin de Siècle, edited by Zdeněk Beran and  Irena Grubica. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars, 73–90. ISBN 978-1-4438-9742-6.

  „Against Ethnic Stereotyping: Willa Cather’s My Ántonia.“ In Willa Cather: My Ántonia, edited by Gerald Prehér. Paris: Ellipses, 2016. 129-144. ISBN 978-2-340-01436-7.

  “The Relocation of James Fenimore Cooper to Europe: His Discoveries and Uses of the European Treasures.” In A View from Elsewhere, edited by Marcel Arbeit and Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 13-28. ISBN 978-80-244-4396-6

 • “Textual Representations of Native Americans in the Major 19th Czech Magazine Květy.“In America in Foreign Media, edited by Michal Peprník and Matthew Sweney. 49-63.          ISBN 978-80-244-4362-1

 • „Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru.“ In Relokace ve filmu a literatuře. Michal Peprník, Pavlína Flajšarová a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 7-14. ISBN 978-80-244-4289-1

 • “Cooper’s Anonymous Poetic Epigraphs: Smuggling Poetry into Fiction.” In The Rainbow of American Poetry. Eds. Josef Jařab and Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 95-112.
 • “James Fenimore Cooper as a Western Author and the 1920 Film Adaptation of The Last of the Mohicans.” Moravian Journal of Literature and Film 4, č. 1, 2013, s. 5–22. ISSN 1803-7720.
 • Configuring the Topos of the Sea in James Fenimore Cooper’s First Sea Novel The Pilot. In ‘Tis to Create and in Creating Live: Essays in Honour of Martin Procházka. Eds. Ondřej Pilný and Mirka Horová. Praha: Faculty of Arts, Charles University, Prague, 2013. 258-266. ISBN 978-80-7308-445-5
 • The House of the Head Versus the House of the Heart in James Fenimore Cooper’s The Pioneers.  In From Theory to Practice 2012: Proceedings of the Fourth International Conference on Anglophone Studies. Eds. G. J. Bell, Katarína Nemčoková, Bartosz Wójcik. Zlín: Tomáš Bata University in Zlín, 2013. 213-220. ISBN 978-80-7454-276-3
 •  „Cesta od toposu k environmentu v americké literatuře 19. století.“ In MÍSTO – PROSTOR – KRAJINA. Eds. Petr Komenda, Lenka Malinová, Richard Změlík. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 163–171. 285 stran. ISBN 978-80-244-3023-2.
 • „Visual Representation of the American Indian in Czech Translations and Adaptations of James Fenimore Cooper’s The Last of the Mohicans.” In Visual Representations of Native Americans: Transnational Contexts and Perspectives. Edited by Karsten Fitz. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2012, 49–83. ISBN 978-3-8253-6018-4. 302 stran.
 • Metamorphosis in R. L. Stevenson’s The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde. In Studies in Regional Literature and Culture, vol. 1. Ed. Lucie Podroužková. Brno: Masarykova Univerzita, 2011, s. 25-29. ISBN 978-80-210-5465-3. „Pluralita regionální, etnická a rasová v rané americké literatuře.“ In Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě.  Eds. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, s. 9–30. ISBN 978-80-244-2981-6
 • Způsoby zobrazení krásy lesa v rané americké  literatuře: umění odbočky (The Modes of Representation of the Beauty of the Forest in Early American Literature: The Art of Digression). Kauza les: Environment jako estetický problem (Krajina, krása, příroda III). Eds. Karel Stibral, Ondřej Dadejík, Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 71–91. ISBN 978-80-244-2572-6.
 • Motion and Speed in Early American Literature. America in Motion. Eds. Marcel Arbeit and Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. 37–64.
 • The Effects of the Displacement of Home in Daughter of Dr. Jekyll [Účinky vytěsnění domova ve filmu Dcera Dr. Jekylla]. In: Edgar G. Ulmer: Essay on the King of the B's [Edgar G. Ulmer: eseje o králi béčkových filmů], ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson and London, McFarland & Company 2009, s. 225-235. ISBN 978-0-7864-3700-9.
 • Henry James jako literární kritik. Aluze 1, 2008, 108-111. ISSN 1803-3784.
 • The affinity with the North American Indian in Czech literary discourse on the democratic roots of Czech national culture. Journal of Transatlantic Studies. UNVEILING WHAT THE IRON CURTAIN HID. Vol. 6, Issue 2, 2008, 148-157. ISSN: 1754-1018 (electronic) 1479-4012 (paper).
 • The Cult of the Noble Savage: James Fenimore Cooper’s The Last of the Mohicans [Kult ušlechtilého divocha: Poslední Mohykán Jamese Fenimora Coopera].  Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Eds. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc, Univerzita Palackého 2008, s. 23-38. ISBN 978-80-244-2126-1. 257 stran.
 • Henry James jako literární kritik. Aluze 1, 2008, 108-111. ISSN 1803-3784.
 • Gotham: The Founding Myths of New York. New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Eds. Michal Peprník and Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 21-36. ISBN 978-80-244-1843-8.
 • Cesta amerického románu k romantickým asociacím a mýtu. Studia Moravica V: Symposiana. AUPO Fac. Phil., Moravica 5, Olomouc 2007, s. 219-224. ISBN 978-80-244-1640-3.
 • Buffalo Bill a Wild West Show. Host 1, 2007, 64-69. ISSN 1211-9938.
 • Romantika a trh: J.F. Cooper. Rozrazil 2, 2007, 98-100. ISSN 1801-4755.
 • Moravian Origins of J.F. Cooper's Indians. In America: Home of the Brave. Eds. Matthew Sweney and Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 75-92. ISBN 80-244-1064-8. Přetištěno v James Fenimore Cooper Society Miscelleneous Papers. No.22 (February 2006), 1-12. ISSN 1072-9585.
 • Les v americké literatuře období romantismu [The forest in the American literature in the period of Romanticism]. Člověk a les. Pavel Klvač, ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 60-66. ISBN 80-210-4202-8.
 • Cooper's Indians: Typology and Function. Theory and Practice in English Studies. Volume 4: Proceedings from the Eighth Conference of English, American and Canadian Studies. Conference Proceedings. Brno: Masaryk University, 2005. 127-134. ISBN 80-210-3836-5.
 • The Places with Storied Associations in Early American Literature. Slovak Studies in English I. The Proceedings. Editor-in-Chief Mária Huttová. Eds. Adela Böhmerová, Alojz Keníž, Eva Tandlichová. Bratislava: Department of British and American Studies, Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava, 2005. 313-319. ISBN 80-89197-27-2. 470 pp. 
 • The Making of American National Literature: The War Over J.F. Cooper in the 19th-century Criticism. Insights into the Dynamics of the English Language and Culture. Conference Proceedings. Prešov: Fakulta humanitních a prírodných vied Prešovská univerzita, 2005. 72-82. ISBN 80-8068-377-8. EAN 9788080683771.
 • The Late (Post)Modern Mohican: From the Spectacle of Revenge to a Show. In Kušnír, Jaroslav, et al., ed. American Fiction: Modernism-Postmodernism, Popular Culture, and Metafiction. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005. 3-89821-513-x. 127-144. 

Editor sborníků:

 

 

Relokace ve filmu a literatuře [Relocation in Literature and Film]. Michal Peprník, Pavlína Flajšarová a kol. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 7-14. ISBN 978-80-244-4289-1

America in Foreign Media, edited by Michal Peprník and Matthew Sweney. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 49-63. ISBN 978-80-244-4362-1

 

Pluralita kultury: literatura a film v dnešním světě.  Eds. Josef Jařab a Michal Peprník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011. ISBN 978-80-244-2981-6.

Peprník, Michal a Matthew Sweney.  New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 190 stran.  ISBN 978-80-244-1843-8.

Peprník, Michal a Matthew Sweney. America: Home of the Brave. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 219 stran. ISBN 80-244-1064-8.

Peprník, Michal a Matthew Sweney. Popular Culture and Democracy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 185 stran. ISBN 80-244-0809-0.

Peprník, Michal a Matthew Sweney. (Mis)understanding Postmodernism; Fiction of Politics - Politics of Fiction in American Culture. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. 390 stran. ISBN 80-244-0681-0.

Peprník, Michal a Matthew Sweney. Spirituality and Religion. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 167 stran. ISBN 80-244-0470-2.

 

Rozhlasové literární pořady:

Zrození amerického hrdiny: O Jamesi Fenimoru Cooperovi, autorovi Posledního Mohykána či Lovce jelenů a jednom z prvních velkých amerických prozaiků, o indiánech, anglo-francouzských válkách, dobrodružství, přírodě i moravských bratřích hovoří znalec Cooperova díla, amerikanista prof. Michal Peprník a historik prof. Josef Opatrný. Připravila Blanka Stárková. ČR 3, Praha. Víkendová příloha Stanice Vltava, premiéra 15.10. 2011.

Postmodernismus a americká literatura (panelová diskuse na stanici Vltava, 1997)

Žena v americké literatuře  (panelová diskuse na stanici Vltava, 1997)

Malé knihy, velké sny. 10-dílný pořad o utopii v literatuře.  Český rozhlas Ostrava  Vltava,  srpen-září 1998

Prostor v americké literatuře, září 1999, stanice Vltava

Mark Twain alias Samuel Clemens.  Vltava, vysíláno 16.4. 2000, repríza duben 2010.

Temný les americké literatury. Vltava, vysíláno v listopadu 2000.

Jiné světy Arthura Machena(hodinový pořad o Arthuru Machenovi). Vltava 9.5. 2004.

Les v literatuře. Český rozhlas Praha. 29.6.2006, repríza 30.6.2006.

 

 

Granty

 

 

-       Člen řešitelského týmu Výzkumný záměr Pluralita kultury a demokracie MSM 6198959211, hlavní řešitel M. Arbeit (2005-2011)

-       Člen řešitelského týmu výzkumného projektu Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru CZ. 1.07/2.3.00/20.0150 (2012-14).

-       Člen řešitelského týmu Interdisciplinární inovace výuky kulturních studií na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.1.07/2.2.00/28.0137 (2012-15)

 

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: