Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.

Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Šárka Šimáčková, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

I currently serve as the head of the lingusitic section of the department.
   / vedoucí lingvistické sekce KAA

telefon
585 633 134
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Wednesday/ středa 09.45-10.45
Friday/ pátek 8.30-9.30

or by appointment / nebo po domluvě (simackov@remove-this.ffnw.upol.cz)

During the exam period, please make an appointment via email. / Ve zkouškovém období je nutno konzultaci předem domluvit emailem.

Osobní informace

I have been a member of the Department of English and American Studies since 1990. My qualifications include a Magister in English and Czech philology from Palacký University, a Master degree in Teaching English to Speakers of Other Languages from the University of London and a PhD in linguistics from the University of Hawaii.

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

I teach courses in general phonetics and phonology, English phonetics, pronunciation training, accent variation in English, Foreign accent, Second Language Acquisition.

My research focuses on second language perception and production, bilingual speech, and the phenomenon of foreign accent. Currently I am interested in the topic of phonetic consequences of bilingual code-switching.

 

Publikace

"Immediate phonetic interference in code-switching and interpreting." Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow. 2015. Paper number 552. Šimáčková, Š., Podlipský, V.J. 

"Phonetic imitation is not conditioned by preservation of phonological contrast but by perceptual salience." Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow. 2015. Paper number 399. Podlipský, V.J., Šimáčková, Š.

"Linking versus glottalization: (Dis)connectedness of Czech-accented English." Concordia Working Papers in Applied Linguistics,5,1,678-692. 2014. Šimáčková, Podlipský & Kolářová.

"Tempo and connectedness of Czech-accented English speech." Concordia Working Papers in Applied Linguistics,5,1,667-677. 2014. Šimáčková, Kolářová & Podlipský.

"Imitation interacts with one's second-language phonology but it does not operate cross-linguistically." Proceedings of the 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2013), 548-552. 2013. Podlipský, Šimáčková & Cládková.

"Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting"
Tradition and Trends in Trans-Language Communication, 183-194. 2013. Podlipský & Šimáčková.

„The chemistry of foreign accents: Isolating elements of Czech-accented English“. Prezentace na konferenci EUROSLA 2013, Amsterdam, 28. 8.-31.8. 2013 (Šimáčková & Podlipský).

“Automatic imitation or poor first-language inhibition? Why foreign-accentedness increases during interpreting.” Proceedings from Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012, November  2012 (s J.V. Podlipským, sumitted)

 “Tempo and connectedness of Czech-accented English speech.” Prezentace na konferenci New sounds 2013. Concordia University, Montreal, May 17-19, 2013. (s K. Kolářovou)

“Linking versus glottalization: (Dis)connectedness ʔof Czech-ʔaccented ʔEnglish.” Prezentace na konferenci New sounds 2013. Concordia University, Montreal, May 17-19, 2013. (s K. Kolářovou)

“Effects of simultaneous use of bilinguals’ languages on their L2 pronunciation.” Invited talk,  May 14, 2013, University of Amsterdam.

“In through one ear and not out the other: The effect of immediate L1 use on Czech interpreters’ English speech.” (s J.V. Podlipským). Prezentace na konferenci Poznan Linguistic Meeting 43. September 8-10, 2012, Poznan.

“Length or height? Front-back symmetry in the Czech vowel system.” (s J.V. Podlipským a K. Chládkovou). Prezentace na konferenci LabPhon13. July 27-29, 2012 Stuttgart.

„Pronunciation Skills of an Interpreter.“ (s J.V. Podlipským). Proceedings from Translation and Interpreting Forum Olomouc 2011, November 11-12, 2011.  

„Czech spoken in Bohemia and Moravia.“ (s J.V. Podlipským). Journal of the International Phonetic Association. Submitted.

„Variable quality of the Czech lateral liquid: A perception experiment with young listeners.“ In Variation and Gradience in Phonetics and Phonology, Kügler, F., Fery C., a R. van de Vijver  (editoři).  Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. s. 125-139. (Phonology and Phonetics, vol. 14)

„Czech Republic: Language Situation.“ In Keith Brown (Ed.) Encyclopedia of Language & Linguistics. 2. vyd. Elsevier Science, 2005. s. 341-342.

„Kvalita české laterály u mladých mluvčích. ” In čeština – univerzália a specifika, 5. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. s. 409-419.

„"Engela’s Eshes": Cross-linguistic perception and production of English [ae] and [e] by Czech EFL learners trained in phonetics.“ In 15th International Congress of Phonetic Sciences. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003. s. 2293-2296.

„Variability in the realization of Czech trilled r.In Investigations into formal Slavic linguistic: contributions of the fourth European Conference on Formal Description of Slavic Languages – FDSL IV 28-30 November, 2001 Potsdam. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2003. s. 119-135.

 „Retracted pronunciation of the Czech alveolar trill: Why phonologists need phonetic labs.” In Future challenges for Natural Linguistics, Dziublaska-Kolaczyk, K. a J. Weckwerth (editoři). Meunchen: Lincom Europa, 2002. s. 233-249. (Lincom Studies in Theoretical Linguistics; vol. 30).

„Competing requirements on stress assignment in nonnative speech: an American speaker of Czech.“  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Fac. Philosophica, Philologica 73, 2000. s. 39-51.

„Prosodically motivated allophonic processes in speech of Czech learners of English.“ 1999. University of Hawaii at Manoa. Unpublished dissertation.

Granty

  • Dynamické pojetí mezijazykové interference (2014  - 2016) - Grant Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP
  • Člen řešitelského týmu projektu Jazyková rozmanitost a komunikace, CZ.1.07/2.3.00/20.0061 (ESF OPVK 2.3), 2012-2014.
  • Účast na projektu Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a tlumočení realizovaném Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UP.
 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: