Dny otevřených dveří

Přijďte se podívat na KAA!

Den otevřených dveří 25. 11. 2016 a 21. 1. 2017 (Dny otevřených dveří na Filozofické fakultě UP). Informace zde:

Informační setkání na KAA budou časově navazovat na info bloky o studiu na Filozofické fakultě UP. Kromě setkání informujícího obecně o obsahu studia jednotlivých oborů na KAA, přijímacím řízení a přípravném kurzu je pro vás k dispozici přednáška na téma Co je to lingvistika (videozáznam zde), diskuze se současnými studenty KAA, a demonstrace některých výukových metod.

Program Dne otevřených dveří na KAA (Třída Svobody 26, Olomouc):

  • průběžně: Letáčky a brožurky k rozebrání, setkání se studenty KAA, možnost individuální konzultace, příkladové bakalářské a magisterské práce k nahlédnutí, přízemí vpravo, místnost 1.59
  • (10.00 - 10.45: informační blok FF UP v místnosti 2.31 se zástupci vedení fakulty)
  • 11.00 - 11.20: informační setkání na KAA, přízemí vpravo, místnost 1.49
  • (11.30 - 12.15: informační blok FF UP v místnosti 2.31 se zástupci vedení fakulty)
  • 11.30-12.00: Představení tlumočnicko-překladatelského oboru (ATP). 2. patro vpravo, místnost 3.29
  • 11.30 - 12.30: ukázka využití počítačů při výuce: vyhledávání v korpusech, fonetická analýza řeči, výslovnostní trenažéry. 2. patro vpravo, místnost 3.28
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 21. 1. 17, vytvořeno: 21. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: