Granty

Názvy grantů a projektů získaných pro vědeckou, výzkumnou, uměleckou a další tvůrčí činnost v oboru
(aktuální v r. 2010-2013)

Registrační číslo
(Zdroj)

Období

Tvůrčí psaní na KAA: výzkum a implementace podle vzoru předních zahraničních univerzit (hl. řešitel dr. Livingstone)

(IGA) FF_2013_062

2013

Hodnocení kvality jako součást překladatelského procesu (hl. řešitel dr. Zehnalová)

(IGA) FF_2012_069

2012-2013

Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky (hl. řešitel dr. Martinková)

(IGA) FF_2012_030

2012-2013

Kapitoly ze současné kanadské literatury (hl. řešitel Mgr. Fonfárová)

(IGA) FF_2012_019

2012

Skotská gotická próza (hl. řešitel Mgr. Gregorová)

(IGA) FF_2012_018

2012

Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru (hl. řešitel prof. Arbeit)

(ESF) CZ.1.07/2.3.00/20.0150

2012-2014

Interdisciplinární Filologická Inovace Translatologických modulů na FF UP (hl. řešitel dr. Král)

(ESF) CZ.1.07/2.2.00/28.0095

2012-2015

Jazyková rozmanitost a komunikace (hl. řešitel doc. Veselovská)

(ESF) CZ.1.07/2.3.00/20.0061

2012-2014

Inovace filologických studijních oborů v souladu s potřebami trhu práce (hl. řešitel ing. Grigárková, za KAA dr. Pazderová)

(ESF) CZ.1.07/2.200/15.0291

2011-2013

Vzdělávací cyklus Moderní mluvnice češtiny (hl. řešitel prof. Uličný, Katedra bohemistiky FF UP, za KAA doc. Veselovská a dr. Martinková)

(ESF) CZ.1.07/2.2.00/15.0275

2011-2013

Zavedení předmětu Lexikální sémantika (hl. řešitel dr. Martinková)

FRVŠ 1685

2011

Výstavba a analýza textu z pohledu překladatele (hl. řešitel Mgr. Molnár)

FRVŠ 2123/2011/G5

2011

Skotská próza v letech 1900 – 1980 (dr. Jelínková, dr. Flajšarová)

(IGA) FF 2011 025

2011

Text jako dynamická souhra textových parametrů a jazykových prostředků (hl. řešitel Mgr. Molnár)

(IGA) FF 2011 079

2011

Překlad anglicky psaných her do češtiny v letech 1989 – 2009 (dr. Zehnalová)

(IGA) FF 2010 063

2011

Inovace předmětu Teorie překladu (dr. Zehnalová)

FRVŠ 2227

2010

Skotská próza v letech 1900 – 1980 (dr. Jelínková)

(IGA) FF 2011 003

2010

Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a komunitního tlumočení (hl. řešitel doc. Řeřicha)

(ESF) CZ.1.07/2.2.00/07.0072

2009-2012

Výzkumný záměr Pluralita kultury a demokracie (hl. řešitel prof. Arbeit)

MSM6198959211

2005-2011

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 29. 4. 13, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: