International Colloquium of American Studies

Od roku 1993 KAA ve spolupráci s Českou a Slovenskou asociací amerikanistů a s Velvyslanectvím USA v Praze pravidelně pořádá mezinárodní kolokvia amerických studií. Na kolokviu vystupují s referáty čeští a zahraniční amerikanisté. Kolokvia se také lze účastnit jako účastník s posterem nebo účastník bez příspěvku. Mezi plenárními řečníky byli v minulých letech významní amerikanisté jako

 • Werner Sollors (Harvard University, USA),
 • Henry Louis Gates (Harvard University, USA),
 • Sacvan Bercovitch (Harvard University, USA),
 • John Stauffer (Harvard University, USA),
 • M. Thomas Inge (Blackwell Professor of Humanities, Randolph-Macon College, Virginia, USA),
 • Paul Lauter (Allan K. and Gwendolyn Miles Smith Professor of Literature, Trinity College, Hartford, Connecticut, USA),
 • Leon F. Litwack (University of California Berkeley, nositel Pulitzerovy ceny v oblasti historie),
 • Kristiaan Versluys (Ghent University, Belgie),
 • Heinz Ickstadt (Free University of Berlin, Německo),
 • Bernd Herzogenrath (Goethe Universitaet Frankfurt am Main, Německo),
 • James Deutsch (Smithsonian Institution, USA).

Kolokvium má interdisciplinární charakter, zahrnuje americkou literaturu, film, divadlo, historii, literární teorii a výtvarné umění. Kolokvium vytváří dostatečný prostor pro diskusi a navázání nových kontaktů, nabízí zajímavý večerní program, ať už jde o filmové projekce, čtení poezie či hudební výstupy.

Nadcházející téma:
The Rainbow of Poetry – kolokvium o americké poezii (26. - 27. října 2012). Keynote speakers: Maureen N. McLane a Kerry Shawn Keys.

Témata kolokvií v posledních letech:
2010 Plurality of Culture and Democracy
2009 Black Odyssey Continued
2008 America in Motion
2007 The American South: Home and Abroad
2006 New York: Cradle of America's Cultural Plurality

Link:
http://colloquium.upol.cz/

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 29. 8. 17, vytvořeno: 7. 11. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: