Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.

Mgr. Markéta Janebová, Ph.D. Assistant Professor
Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.
Position Title
Assistant Professor –

Markéta Janebová is Assistant Professor of English at Palacky University, Olomouc, Czech Republic. She teaches Pragmatics, Text Linguistics, English Grammar, and English Grammar for Translators. She is one of the editors of the OLOMOUC MODERN LANGUAGE SERIES  (OMLS), OLOMOUC MODERN LANGUAGE MONOGRAPHS (OMLM) and the Moravian Journal of Literature and Film. She is also the departmental Erasmus coordinator.

phone
585 633 130
e-mail
address
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
vcard
vCard icon download

Opening hours

Office hours: Thursday 14.30-15.30
Křížkovského 10, Rear building, 2nd floor, Room 2.39

Schedule

Schedule on this semester – for logged portal.upol.cz users only

Schedule in iCal format

Course

Currently taught courses

Others

Research interests:
Pragmatics, text linguistics, corpus linguistics, grammar for translators

Publications

Articles and book chapters:

2014. "Between Volition and Futurity: A Contrastive View of Will and Be Going to and Their Czech Translation Equivalents." In Category and Categorial Change: The Third Syntactical Plan and Beyond, edited by Michaela Martinková, Markéta Janebová and Jaroslav Macháček, 86-113. Olomouc: Palacký University.

2012. "Competition between the Present Tense and the Present Perfect in the Construction It + is / has been + time expression + since-clause: A Corpus-Based Study". In  Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters, edited by Ondřej Molnár and Michal Kubánek. Olomouc: Univerzita Palackého.

2009. "Constraints on the Use of the Present Perfect.“ In Anglica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 99. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 9-23.

Lectures:

2014 (with Michaela Martinková). What can English translation equivalents reveal about the Czech ‘modal particle’ prý: A cross-genre study. ESSE 12, Košice, Slovakia 29.8.–2.9. 2014

2014 (with Michaela Martinková). “NP internal” kind of: Evidence from a parallel translation corpus. Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 4 (UCCTS-4). Lancaster, Great Britain 24.07.2014–26.07.2014.

2014. A Contrastive View of Will and Be Going to and Their Czech Translation Equivalents.Chronos 11: 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality. Pisa, Italy 16.06.2014–18.06.2014.

2013 (with Michaela Martinková). Co vypovídají o prý jeho anglické ekvivalenty. Workshop InterCorp. Prague  6. 9. 2013.

2012 (with Michaela Martinková and Jaroslav Macháček). Translation of wordplay based on ambiguity:          The case of Yes, Minister. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012. Olomouc 10.11.2012–11.11.2012.

2012. Relevance dat: případová studie 2. Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů. Olomouc 08.05.2012–08.05.2012.

2010       Constraints on the Use of the Present Perfect. 9th Brno International Conference of English, American  and Canadian Studies. Brno 04.02.2010–06.02.2010.

Editor (linguistics):

2014 (with Michaela Martinková and Jaroslav Macháček). Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc: Palacký University. 

2014 (with Ludmila Veselovská). Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University.  ISBN 978-80-244-4384-3 (print); ISBN 978-80-244- 4385-0 (electronic version)

2014 (with Joseph Emonds). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Univerzita Palackého. 

2014 (with Ludmila Veselovská). Nominal Structures: All In Complex DPs. Olomouc: Univerzita Palackého. 

2009 (with Jarmila Tárnyiková). Anglica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica.  Philologica 99.

Editor (literary journal):

2011- . Moravian Journal of Literature and Film.

Editor (fiction):

2014. Srub, by David Vann, trans. Barbora Rozkošná. Praha: Argo.

2014. Obdivné hvízdnutí, by Lewis Nordan, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2012. Dům hedvábí, by Anthony Horowitz, trans. Barbora Rozkošná. Praha: Argo. 

2012. Hudba pro chameleóny, by Truman Capote, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2012. Problém cely č. 13, by Jacques Futrelle, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2011. Moudrá krev, by Flannery O’Connor, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2011. Vysvobození, by James Dickey, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2009. Věci mimo nás, by Fred Chappell, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2009. Krvavý poledník, by Cormac McCarthy, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2007. Lila, by Robert Pirsig, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.

2006. Zen a umění opravy motocyklu, by Robert Pirsig, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.

2005. Hudba prachu, by Tim Winton, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.
 
Translations:

2012. Grace and the Will according to Augustine, by Lenka Karfíková. Leiden: Brill.

 Organisation of Workshops and Conferences:

2014. Olomouc Linguistics Colloquium 2014 (member of organising committee). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

2013. Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (member of organising committee). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

2012 (with Michaela Martinková). Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů (Language Corpora: Creator and User). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

Grants

2012-14. "Jazyková rozmanitost a komunikace“ (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0061), hlavní řešitelka doc. Ludmila Veselovská. Členka řešitelského týmu.
2012-14. "Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru" (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0150), hl. řešitel prof. Marcel Arbeit.
2012-14. "Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP" (OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0176), hlavní řešitelka Mgr. Marie Raková. Katederní odborný garant.
2009-2011. Výzkumný záměr „Pluralita kultury a demokracie“ (MSM 6198959211), hlavní řešitel doc. Marcel Arbeit.
2008. "Modernizace a rozšíření kapacity ICT na FF UP“ (Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2008 program 3b č. 165, hlavní řešitel pro UP doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. Členka řešitelského týmu.

Studentská grantová soutěž UP (IGA)
2012-. "Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky" (FF_2012_030), hlavní řešitelka dr. Michaela Martinková.
2012-. "Hodnocení kvality jako součást překladatelského procesu" (FF_2012_069), hlavní řešitelka dr.Jitka Zehnalová.

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 22. 11. 17, vytvořeno: 27. 4. 11,