Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. Profesor
Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.
funkce
Profesor –

Marcel Arbeit je profesor na katedře anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho výzkum se zaměřuje především na současnou jižanskou literaturu a kanadský film. V současnosti je členem vědecké rady FF UP a šéfredaktorem odbrného časopisu Moravian Journal of Literature and Film, vycházejícího dvakrát ročně. Je členem Evropské asiciace amerikanistů, České asociace anglistů, Středoevropské asociace kanadistů a člen výboru Fóra pro studium amerického Jihu.

telefon
585 633 104
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

 

Po: 14:15–15:00

Út: 16:30–17:30

 

Novinky

-

Osobní informace

Marcel Arbeit je profesor na katedře anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Jeho výzkum se zaměřuje především na současnou jižanskou literaturu a kanadský film. Je autorem monografie o románech Freda Chappella a Cormaca McCarthyho z roku 2006 (v češtině) a hlavní editor třísvazkové Bibliografie americké literatury v českých překladech (2000). Jeho nedávné publikace se zabývají díly Doris Bettsové, Freda Chappella, Harryho Crewse, Richarda Forda, Lewisa Nordana, Flannery O'Connorové, Chrise Offutta a Elizabeth Spencerové, je spolueditorem čísla The Mississippi Quarterly věnovaného Lewisi Nordanoví (2007, s Thomasem Ærvoldem Bjerrem) a svazku The (Un)Popular South (2011, s M. Thomasem Ingem). V letech 2005 –2013 byl předsedou České a slovenské asociace amerikanistů.

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Americká literatura po r. 1945

Jižanská próza, především současná

Americký Jih ve filmu

Kanadský film

Absurdno v literatuře, filmu a v životě

Publikace

a) Bibliografie a referenční příručky:

Slovník spisovatelů: Anglická literatura, africké literatury v angličtině, australská literatura, indická literatura v angličtině, irská literatura, kanadská literatura v angličtině, karibská literatura v angličtině, novozélandská literatura, skotská literatura, waleská literatura [Dictionary of Writers in English-speaking Countries Except the U.S.A.]. Ed. Martin Procházka a Zdeněk Stříbrný. Praha: Libri, 1996. – Author of 86 entries, co-author of 4 entries.

"Bibliografie českých překladů americké literatury [Bibliography of Czech Translations from American Literature: Book Translations After 1945]." Od puritanismu k postmodernismu. By Richard Ruland, and Malcolm Bradbury. Praha: Mladá fronta, 1997. 408–463. – With Eva Vychodilová.

"Čeští překladatelé z americké literatury po roce 1945: bibliografie" [Czech Translators from American Literature After 1945: A Bibliography]. Praha: Encyklopedický dům, 1999. – With Eva Vacca. – A part of database Czech Translation After 1945 initiated by The Translators' Guild.

Bibliografie americké literatury v českých překladech: Knihy, neperiodické publikace, periodika s nejvýše dvanácti čísly ročně, samizdatové a exilové časopisy a fanziny do roku 1997. Bibliography of American Literature in Czech Translation: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. A–G. Ed. Marcel Arbeit. Sestavili Marcel Arbeit a Eva Vacca. Olomouc: Votobia, 2000. 602 pp. (ISBN 80-7198-448-5)

Bibliografie americké literatury v českých překladech: Knihy, neperiodické publikace, periodika s nejvýše dvanácti čísly ročně, samizdatové a exilové časopisy a fanziny do roku 1997. Bibliography of American Literature in Czech Translation: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. H–P. Ed. Marcel Arbeit. Sestavili Marcel Arbeit a Eva Vacca. Olomouc: Votobia, 2000. 603–1239. (ISBN 80-7198-449-3)

Bibliografie americké literatury v českých překladech: Knihy, neperiodické publikace, periodika s nejvýše dvanácti čísly ročně, samizdatové a exilové časopisy a fanziny do roku 1997. Bibliography of American Literature in Czech Translation: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. Q–Z. Ed. Marcel Arbeit. Sestavili Marcel Arbeit a Eva Vacca. Olomouc: Votobia, 2000. 1240–1867. (ISBN 80-7198-450-7)

Slovník spisovatelů: Anglická literatura, africké literatury v angličtině, australská literatura, indická literatura v angličtině, irská literatura, kanadská literatura v angličtině, karibská literatura v angličtině, novozélandská literatura, skotská literatura, waleská literatura [Dictionary of Writers in English-speaking Countries Except the U.S.A.]. Druhé, revidované a doplněné vydání. Ed. Martin Procházka a Zdeněk Stříbrný. Praha: Libri, 2003. – Author of 86 entries, co-author of 4 entries.

"Josef Jařab: A Comprehensive Bibliography, 1966–2009." Moravian Journal of Literature and Film 1.1 (Fall 2009): 15–47. (ISSN 1803-7720)

b) Monografie:

Romány Walkera Percyho a jejich myšlenková a kulturní východiska [Novels of Walker Percy and Their Intellectual and Cultural Background]. Olomouc: Univerzita Palackého, 1984. 93 pp. – Diplomová práce.

Romány Harryho Crewse [Novels of Harry Crews]. Olomouc: Univerzita Palackého, 1995. 156 pp. – Doktorská práce.

Romány Freda Chappella a Cormaca McCarthyho a vývoj jižanské literatury od 60. let 20. století [Novels of Fred Chappell and Cormac McCarthy and the Development of Southern Literature since the 1960s]. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. – Obhájená habilitační práce.

Fred Chappell, Cormac McCarthy a proměny románu na americkém Jihu [Fred Chappell, Cormac McCarthy and the Transformations of Southern Novel]. Olomouc: Periplum, 2006. 295 s. (ISBN 80-86624-21-8)

c) Články a recenze:

"Překonávání životních stereotypů v románech Walkera Percyho [The Overcoming of Life Stereotypes in Walker Percy's Novels]." Sborník studentských vědeckých a uměleckých prací 1982–1983. Olomouc: Univerzita Palackého, 1985. 30–39.

"Jazyk a komunikace v díle Walkera Percyho [Language and Communication in the Works of Walker Percy]." Sborník studentských vědeckých prací 1984–1985. Olomouc: Univerzita Palackého, 1986. 27–37.

"Percyho zamyšlení nad člověkem a komunikací [Percy's Thoughts Over Man and Communication]." Review of Message in the Bottle and Lost in the Cosmos, by Walker Percy. Světová literatura 30.6 (1985): 239–241.

"Morální zásady a tajemství amerického jihu [Moral Principles and Secrets of the American South]." Review of Mystery and Manners, by Flannery O'Connor. Světová literatura 32.1 (1987): 230–232.

"Percyho dobrodružná moralita [Percy's Adventurous Morality]." Review of The Thanatos Syndrome, by Walker Percy. Světová literatura 33.4 (1988): 239–241.

"Život jako laboratorní experiment a jižanská současnost [Life as a Laboratory Experiment and the Southern Present]." Review of Edisto and A Woman Named Drown, by Padgett Powell. Světová literatura 35.6 (1990): 233–235.

"Každý svého Poea! [Everybody Has Their Own Poe!]." In: Bludná planeta. By Edgar Allan Poe. Praha: Československý spisovatel, 1991. 167–179.

"Amorální morality Martina Amise [Immoral Moralities of Martin Amis]." In: Úspěch [Success]. By Martin Amis. Praha: Mladá fronta, 1992. 249–255.

"Coming of Age in Faulkner's The Reivers and Padgett Powell's Edisto" [Dospívání v románech Pobertové Williama Faulknera a EdistoPadgetta Powella]. In: Faulkner, His Contemporaries, and His Posterity. Ed. Waldemar Zacharasiewicz. Tübingen: Francke Verlag, 1993. 276–283. (ISBN 3-7720-2002-X)

"Kalifornská zlatá mládež a noví Hemingwayové [Golden Youth of California and New Hemingways]." Review of Míň než nula [Less Than Zero], by Bret Easton Ellis. Literární noviny 27 January 1994: 13.

"Richard Ford – kočující optimista [Richard Ford: A Nomadic Optimist]." Literární noviny 14 July 1994: 13.

"McInerneyho pozorovatelé vlastního života [McInerney's Watchers of Their Own Lives]." In: Zářivá světla velkoměsta [Bright Lights, Big City]. By Jay McInerney. Praha: Volvox Globator, 1994. 97–101.

"Love and Sex in Walker Percy's Novels: Obsession, or Stereotype? [Láska a sex v románech Walkera Percyho: Obsese, nebo stereotyp?]" Philologica 37 – Anglica I. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1994. 59–65. (ISBN 80-7067-421-0)

"Cesta od nudy k zvrhlosti a zase zpátky [A Journey from Boredom to Perversity and Back Again]."In: Americké psycho [American Psycho]. By Bret Easton Ellis. Olomouc: Votobia, 1995. 343–348.

"Krásná křídla McEwanovy noční můry [Beautiful Wings of McEwan's Nightmare]."In: Cizinci ve městě [The Comfort of Strangers]. By Ian McEwan. Praha: Mladá fronta, 1996. 121–127.

"Nečekaný příchod kladného hrdiny [The Unexpected Coming of a Hero]." Review of Všichni krásní koně [All the Pretty Horses], by Cormac McCarthy. Literární noviny 12 June 1996: 9.

"Lež má dlouhé nohy aneb rodinné mýty Lewise Nordana [Lies Have Long Legs, or Family Myths of Lewis Nordan]." In: Hudba močálu [Music of the Swamp]. By Lewis Nordan. Praha: Mladá fronta, 1997. 191–198.

"Život v krajině duchů a Čína z druhé ruky [Life in the Land of Ghosts and Second-Hand China]." In: Válečnice [The Woman Warrior]. By Maxine Hong Kingston. Praha: Mladá fronta, 1998. 241–245.

"Hal Hartley: Filmy, které se dají číst [Hal Hartley: The Films You Can Read]." Cinepur 1999, no. 13: 14–19.

"Poe in Czech Literature." In: Poe Abroad: Influences, Reputations, Affinities. Ed. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 94–100. (ISBN 0-87745-697-6)

"Lies as the Structural Element in the Fiction of Lewis Nordan [Lež jako kompoziční prvek v próze Lewise Nordana]." In: The Southern State of Mind. Ed. Jan Nordby Gretlund. Columbia: University of South Carolina Press, 1999. 175–184. (ISBN 1-57003-312-9)

"Překlady z americké literatury do češtiny: velmi stručná historie. American Literature in Czech Translation: A Very Brief History." In: Bibliografie americké literatury v českých překladech: Knihy, neperiodické publikace, periodika s nejvýše dvanácti čísly ročně, samizdatové a exilové časopisy a fanziny do roku 1997. Bibliography of American Literature in Czech Translation: Books, Non-Periodical Publications, Periodicals with up to Twelve Issues a Year, Samizdat and Exile Periodicals and Fanzines to 1997. A–G. Ed. Marcel Arbeit. Sestavili Marcel Arbeit a Eva Vacca. Olomouc: Votobia, 2000. 21–37. ­

"Naše slečna Emily Dickinsonová [Our Lady Emily Dickinson]." Aluze 4, 2000, č. 2, s. 88–100

"Fórum nezávislých v Karlových Varech [Forum of Independents at Karlovy Vary International Film Festival]." Aluze 4, 2000, č. 2, s. 198–203.

"Far from the Literary Crowd: The Contemporary Literary Theory and Criticism in Isolation [Daleko od literárního davu: Současná literární teorie a kritika v izolaci]." Anglica II. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2000. 99­–103. (ISBN 80-244-0189-4)

"Cesty a peripetie nezávislého filmu [Directions and Peripeteias of Independent Filmmaking]." Aluze 5, 2001, č. 2, s. 148–151.

"Knižní vydání děl Allena Ginsberga v českém překladu [Book Editions of the Works by Allen Ginsberg in Czech Translation]" In: Ginsberg, Allen: Karma červená, bílá a modrá. Ed. Josef Jařab. Praha: Mladá fronta, 2001. 314.

"Romantický naturalista Jack London a jeho paradoxy [Romantic Naturalist Jack London and His Paradoxes]." In: London, Jack: Martin Eden. Praha, Euromedia Group, k.s. – Odeon 2001. 344–351.

"Sex-obsessed Missionaries in Harry Crews's The Gospel Singer and Their Literary Predecessors [Sexem posedlí misionáři v Zpěvákovi gospelů Harryho Crewse a jejich literární předchůdci]." In: Spirituality and Religion in American Literature. Ed. Michal Peprník and Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2002, s. 91–99. (ISBN 80-244-0470-2)

"Krásná křídla McEwanovy noční můry [Beautiful Wings of Ian McEwan's Nightmare]." In: Od slavíka k papouškovi. Ed. Martin Hilský a Ladislav Nagy. Brno, Host 2002, s. 249–253. (ISBN 80-7294-075-9)

"Send the Bloody Intellectuals to Gym: Harry Crews’s Educated Super(wo)men and Victims of Both Sexes [Pošlete ty blbý intelektuály do tělocvičny: Vzdělaní superlidé a oběti obou pohlaví v románech Harryho Crewse]." In: The Many Souths: Class in Southern Culture. Ed. Waldemar Zacharasiewicz. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2003, s. 167–174. (ISBN 3-86057-345-4)

"Nedoceněný přeceněný William Seward Burroughs [The Underrated Overrated William Seward Burroughs]." Host 19, 2003, č. 3, s. 68–71.

"Fred Chappell – prozaik, jehož si Američané cení jako básníka [Fred Chappell: Prose Writer Americans Praise as a Poet]." Aluze 7, 2003, č. 1, s. 10–14.

"Proměny literatury amerického Jihu [Transformations of Southern Literature]." Host 19, 2003, č. 9, s. 49–53.

"Martha Lacy Hallová – neklidný smutek všedních příběhů [Martha Lacy Hall: The Restless Sorrow of Ordinary Stories]." Aluze 7, 2003, č. 2, s. 41–43.

"Druhý dech amerického nezávislého filmu [Rekindling the Fires of American Independent Filmmaking]." Aluze 7, 2003, č. 2, s. 211–214.

"Lewis Nordan, nabídkový katalog a představivost, která zachraňuje i ničí [Lewis Nordan, Sears & Roebuck Catalog and the Imagination that Saves and Destroys]." Aluze 7, 2003, č. 3, s. 35–38.

"Americký Jih ve filmu I – Romantika a násilí [American South in Film – Romance and Violence]." Cinepur 13, 2004, č. 31, s. 20–25.

"Americký Jih ve filmu II – Jih jako (ne)morální místo [American South in Film – South as an (Im)moral Place]." Cinepur 13, 2004, č. 32, s. 14–19.

"Creeping into Every Literary Work: Four Forms of Subliterature [Vkrádají se do každého literárního díla: čtyři formy subliteratury]." In: Popular Culture and Democracy. Ed. Michal Peprník and Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého, 2004, s. 79–91. (ISBN 80-244-0809-0)

"Richard Ford a jeho zápasy s americkým odcizením [Richard Ford and His Fights with American Alienation]." Aluze 8, 2004, č. 1, s. 34–37.

"David Gordon Green." Cinepur 13, 2004, č. 35, s. 22–26.

"Čtyřicet pět let amerického nezávislého filmu [45 Years of Independent American Film]." Filmové listy 1, 2004, č. 6, s. 9.

"Neznámí nejznámější američtí autoři [The Unknown Best-Known American Authors]." Host 20, 2004, č. 10, s. 64–71.

"Poe racionální a kritický [Rational and Critical Poe]." Host 20, 2004, č. 10, s. 75.

"Případy Toma Sawyera a Huckleberryho Finna [Cases of Tom Sawyer and Huckleberry Finn]." Host 20, 2004, č. 10, s. 79.

"Bret Harte jako pražský satirik a autor literárních parodií [Bret Harte as a Prague Satirist and the Author of Literary Parodies]." Host 20, 2004, č. 10, s. 82.

"Jack London neznámý [The Unknown Jack London]." Host 20, 2004, č. 10, s. 82.

"Erle Stanley Gardner před Perrym Masonem [Erle Stanley Gardner Before Perry Mason]." Host 20, 2004, č. 10, s. 86.

"Elizabeth Spencerová a její umění vypravěčského odstupu [Elizabeth Spencer and Her Art of Narrative Distance]." Aluze 8, 2004, č. 2–3, s. 68–71.

"Didaktické filmové příběhy Guse Van Santa [Educational Film Stories of Gus Van Sant]." Aluze 8, 2004, č. 2–3, s. 91–95.

"Dva příběhy z Wall Streetu: Americké psycho a Bartleby jako nezávislé filmové satiry [Two Wall Street Stories: American Psycho and Bartleby as Independent Cinematic Satires]." Cinepur 14, 2005, č. 38, s. 28–31.

"Hal Hartley – vypravěč s duší výtvarníka [Hal Hartley: The Narrator with the Soul of a Painter]." Cinepur 14, 2005, č. 40, s. 31–35. – Obsahuje také rozhovor s Halem Hartleym.

"Harry Crews – zlý muž jižanské literatury [Harry Crews: The Bad Man of Southern Literature]." Aluze 9, 2005, č. 1, s. 41–45.

"The Brave Fighters Against Stereotypes in Their Own Lives in Richard Ford's Novellas [Stateční bojovníci proti stereotypům ve vlastních životech v novelách Richarda Forda]." In: America: Home of the Brave. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého 2005, s. 183–196. (ISBN 80-244-1064-8)

"Zkráceno a upraveno: detektivní a kriminální povídky z amerických zdrojů v českých periodikách po roce 1945 [Abridged and Adapted: Detective and Criminal Short Stories from American Sources in Czech Periodicals After 1945]." In: Povídka, román a periodický tisk v 19. a 20. století. Ed. Michal Jareš, Pavel Janáček a Petr Šámal. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005, s. 226–237. (ISBN 80-85778-47-5)

"Larry Brown – samouk s mnoha učiteli [Larry Brown: The Self-Educated Writer with Many Teachers]." Aluze 9, 2005, č. 2, s. 30–34.

"Atom Egoyan: Pravdy a lži [Atom Egoyan: Truths and Lies]." Cinepur 14, 2005, č. 41, s. 44–45.

"Tak málo otázek, a tolik odpovědí: dvojrozměrná Amerika Larse von Triera [So Few Questions, and So Many Answers: Two-Dimensional America of Lars von Trier]." Cinepur 14, 2005, č. 42, s. 56–57.

"Barry Hannah – nedůsledný postmodernista [Barry Hannah: An Inconsistent Postmodernist]." Aluze 9, 2005, č. 3, s. 35–40.

"Několik podob americké autobiografie [Several Faces of American Autobiography]." Host 22, 2006, č. 1, s. 76–79.

"Autobiografie na americkém Jihu [Autobiography in the American South]." Host 22, 2006, č. 1, s. 96–98.

"Violence as a Means of Intercultural Communication in Recent Southern Fiction [Násilí jako prostředek mezikulturní komunikace v jižanské próze]." In: America in the Course of Human Events: Presentations and Interpretations. Ed. Josef Jařab, Marcel Arbeit a Jenel Virden. Amsterdam, VU University Press 2006, s. 217–228. (ISBN 90-5383-992-5 – ECAS no. 63)

"Kde film je ještě uměním: kanadský film od osmdesátých let 20. století [Where Movies Are Still Art: Canadian Cinema Since the 1980s]." In: 32. Letní filmová škola Uherské Hradiště 21/07–30/07/2006. Uherské Hradiště, [Asociace českých filmových klubů] 2006, s. K13–K26. (V oddíle "Kanadský film – filmy", s. K34, 36–41, 44, 46–47, 49, 51, 55 (s Emou Jelínkovou), 59). (ISBN 80-239-7401-7)

"Současný kanadský film I: Existencialismus v kanadském filmu aneb všichni jsme na světě sami [Contemporary Canadian Film I: Existencialism in Canadian Film, or We Are All Alone in the World]." Cinepur 15, 2006, č. 46, s. 10–15.

"Současný kanadský film II: Anglofonní a frankofonní kanadský film – proces neúmyslného sbližování [Contemporary Canadian Film II: In English and French – the Process of Unconscious Coming Together]." Cinepur 15, 2006, č. 47, s. 8–13.

"Příběhy z Jihu i velkoměstské samoty [Stories from the South as well as from the Solitude of the Big City]." Lidové noviny 22. července 2006, příloha Orientace, s. vi. – Recenze knihy Povídky: souborné vydání [The Complete Stories of Truman Capote] Trumana Capoteho.

"Kanadský film: pluralita kultur, žánrů a pohledů na dnešní svět [Canadian Cinema: Plurality of Cultures, Genres, and Looks at the Contemporary World]." Aluze 10, 2006, č. 1, s. 203–209.

"(Don't) Gimme that Ole Time Religion: The Journey to Atheism in Southern Fiction [Dejte mi pokoj s tím svým náboženstvím: Cesta k ateismu v jižanské próze]." American Studies in Scandinavia: A Southern Issue 38.2 (2006): 122–137. (ISSN 0044-8060)

"Adoptivní syn české literatury – Afroameričan Langston Hughes [Adoptive Son of Czech Literature – Afro-American Langston Hughes]." In: Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Svazek 1. Ed. Stanislava Fedrová. Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2006, s. 424–435. (ISBN 80-85778-51-3)

"Sears, Roebuck Catalog Games: The Portable Shop Window and Southern Literature [Hry s katalogem Sears, Roebuck: Přenosná výkladní skříň a jižanská literatura]." In: Poverty and Progress in the U.S. South Since 1920. Ed. Suzanne W. Jones and Mark Newman. Amsterdam: VU University Press, 2006, s. 29–40. (ISBN 90-8659-048-9 – ECAS no. 65)

"Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]." In: Vypravěči amerického Jihu. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006, s. 8–27. – Také "Fred Chappell", s. 50–53, "Lewis Nordan", s. 75–78, "Richard Ford", s. 97–100, "Flannery O'Connorová", s. 125–128, "Elizabeth Spencerová", s. 207–210, "Harry Crews", s. 296–299. (ISBN 80-7185-788-2)

"Potíže s komunikací ve filmech Patricie Rozemy [Communication Gaps in Patricia Rozema's Films]." Aluze 10, 2006, č. 3, s. 177–183.

"Profil – Robert Altman [Robert Altman: A Profile]." Cinepur 16, 2007, č. 50, s. 25–29.

"McCarthyho cesta v čase vlků [McCarthy's Road in the Time of Wolves]." Review of The Road, by Cormac McCarthy. Lidové noviny 12. května 2007, příloha Orientace, s. vi.

"Crewsův auťák k sežrání [Crews's Car to Be Eaten]." In: Crews, Harry. Auťák. Praha: Argo, 2007, s. 118–126.

"Není země starců [No Country for Old Men]." Literární noviny 18, 2007, č. 28 (9. červenec), s. 10. – Recenze knihy Tahle země není pro starý [No Country for Old Men] Cormaca McCarthyho.

"Ellis a jeho Americké psycho pod nánosem času [Ellis and His American Psycho Under the Layers of Time]." In: Ellis, Bret Easton. Americké psycho. Praha: Nakladatelství XYZ, 2007. 416–425. (ISBN 978-80-87021-27-9)

"Skutky vratné i nevratné: Triumf žánrového filmu v hlavní soutěži 42. MFF Karlovy Vary [Acts Reversible and Irreversible: Triumph of Genre Films in the Main Competition at the 42nd IFF Karlovy Vary]." A2: kulturní týdeník 3, 2007, č. 31, s. 12–13. (ISSN 1801–4542)

"Znásilnění v modelových filmech [Rape in Allegorical Movies]." Cinepur 16, 2007, č. 54, téma Škodí film?, s. 20–26.

"A Place of Growing Up, or Getting Lost: New York and Southern Writers [Místo, kde lze dospět nebo se ztratit: New York a jižanští autoři]." In: New York: Cradle of America's Cultural Plurality. Ed. Michal Peprník a Matthew Sweney. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci 2007, s. 37–62. (ISBN: 978-80-244-1843-8)

"Death of Body, Death of Mind: Richard Ford's 'Quality Time' and 'Abyss' [Smrt těla, smrt mysli: 'Kvalitně strávený čas' a 'Propast' Richarda Forda]." In: Les péchés innombrables de Richard Ford, et quelques autres [A Multitude of Sins of Richard Ford and the Other People]. Ed. Gérald Préher a Brigitte Zaugg. Metz, Université Paul Verlaine-Metz [2008], s. 51–69. (ISBN: 978-2-917403-03-7)

"Osudové hody mincí: Cormac McCarthy [Fatal Tosses of the Coin: Cormac McCarthy]." Cinepur 17, 2008, č. 56, s. 18–20.

"Why Is Alien So Alien? The Ethnic Other in Harry Crews and Lewis Nordan [Proč jsou cizinci tak cizí? Etnická příznakovost u Harryho Crewse a Lewise Nordana]." In: Southern Ethnicities. Ed. Youli Theodosiadou. Thessaloniki: Kornelia Sfakianaki Editions, 2008, s. 15–30. (ISBN 978-960-6681-14-1)

"Šťastné putování po troskách civilizace [Happy Journey in the Ruins of Civilization]." Literární noviny 19, 2008, č. 23 (2. června), s. 10. – Recenze knihy Cesta (The Road) Cormaca McCarthyho.

"Kniha Spiritualita ve filmu: radost z filmů a dotyky posvátna [The Book Spirituality in Film: Joy of Movies and Touches of the Sacred]." Cinepur 17, 2008, č. 58, s. 48–49. – Recenze knihy Jaromíra Blažejovského.

"Nezaměstnaní ušáci a Velký bratr [Unemployed Bunnies and the Big Brother]." Cinepur 17, 2008, č. 59, s. 32. − Recenze filmu Hank and Mike, dir. Matthiew Klinck.

"Miracles for Sale and Other Films of Detection and the Occult [Zázraky na prodej a jiné detektivní příběhy s okultními prvky]." In: The Cinema of Tod Browning: Essays of the Macabre and Grotesque. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland & Company, 2008, s. 214­­−230. (ISBN 978-0-7864-3447-3)

"Desperate and Happy in the Disharmonious World: Lewis Nordan and the Absurd [Zoufalí a šťastní v disharmonickém světě: Lewis Nordan a absurdno]." Mississippi Quarterly 60.4 (Fall 2007): 635−660. – Vyšlo v prosinci 2008. (ISSN 0026637X)

"Cult Film, Cult Fiction: Plurality of Views [Kultovní filmy, kultovní knihy: různé přístupy]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 7­­−19. (ISBN 978-80-244-2126-1)

"No Real Heroes in Cult Novels: Cormac McCarthy's 'The Border Trilogy' [V kultovních románech nejsou opravdoví hrdinové: 'Hraničářská trilogie' Cormaca McCarthyho]." In: Cult Fiction & Cult Film: Multiple Perspectives. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, s. 209­­−236. (ISBN 978-80-244-2126-1)

"Ulmer's Anti-Syphilis Film: Damaged Lives and Its Novelization [Ulmerův film proti syfilidě: Pokažené životy a jejich románová verze]." In: Edgar G. Ulmer: Essays on the King of the B's. Ed. Bernd Herzogenrath. Jefferson, NC: McFarland, 2009, s. 63­­−88. (ISBN 978-0-7864-3700-9)

"McCarthyho porce syrového masa na talíři historie [McCarthy's Dish of Raw Meat on the Plate of History]." In: McCarthy, Cormac: Krvavý poledník aneb Večerní červánky na západě. Praha: Argo, 2009, s. 351–376. (ISBN 978-80-257-0141-6)

"Tomáš More a jeho přístroj k měření duše [Thomas More and His Soul-Measuring Machine]." Literární noviny 20, 2009, č. 20 (11. května), s. 12. – Recenze knihy Láska v troskách (Love in the Ruins) Walkera Percyho.

"Fred Chappell – jižanský fantasta všedního dne [Fred Chappell: A Southern Fantasy Lover for Ordinary Days]." In: Chappell, Fred: Věci mimo nás. Ed. Marcel Arbeit. Praha: Argo, 2009, s. 157–171.(ISBN 978-80-257-0204-8)

"Living Cultural Plurality: A Tribute to Josef Jařab." Moravian Journal of Literature and Film 1.1 (Fall 2009): 5–12. (with Michal Peprník) (ISSN 1803-7720)

"Muž z Londýna: Tarrova existenciální detektivka [The Man from London: Tarr's Existencialist Detective Story]." Cinepur 19, 2010, č. 67, s. 60–61.

"Literární pasti a mystifikace Flannery O’Connorové [Literary Traps and Mystifications of Flannery O'Connor]." In: O'Connor, Flannery. Dobrého člověka těžko najdeš. Praha: Argo, 2010, s. 225–236. (ISBN 978-80-257-0283-3)

"Lies as the Structural Element in the Fiction of Lewis Nordan." In: The Southern State of Mind. 2nd edition. Ed. Jan Nordby Gretlund. Columbia: University of South Carolina Press, 2010. 175–184. (ISBN 978-1-57003-899-0)

"Anděl v nemilosti: vítězný film z loňských Karlových Varů [Angel in Disfavor: The Winner of Last Year's Karlovy Vary Festival]." Cinepur 19, 2010, č. 70, s. 31–33.

"Egoyanovy pravdivé lži z druhé ruky [Egoyan's Truthful Lies, Second-Hand]." Cinepur 19, 2010, č. 71, s. 26–27.

"Lewis Nordan – Lightning Song [Lewis Nordan, Píseň blesku]." In: Still in Print: The Southern Novel Today [Stále v tisku: jižanský román současnosti]. Ed. Jan Nordby Gretlund. Columbia: University of South Carolina Press, 2010. 216–230. (ISBN 978-1-57003-943-0, pbk. 978-1-57003-944-7)

"When the Car Stops, Trouble Begins: Doris Betts's Heading West [Když auto zastaví, začnou problémy: Mířit na západ Doris Bettsové]." In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit a Roman Trušník. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010, s. 139–154. (ISBN 978-80-244-2458-3)

"Vrah ve mně: Sociální drama jako brutální noir [Killer Inside Me: Social Drama as Brutal Noir]." Cinepur 18 [20], 2011, č. 73, s. 48‒49.

"Opravdová kuráž: Mezi westernem, pohádkou a moralitou [True Grit: Between Western, Fairy Tale, and Morality]." Cinepur 18 [20], 2011, č. 74, s. 48.

"Kurs přežití v podání Jamese Dickeyho [A Survival Course According to James Dickey]." In: Dickey, James. Vysvobození. Praha: Argo, 2011. 263–277. (ISBN 978-80-257-0398-4)

"Southern Writers outside the South and Their Identities: The Case of Elizabeth Spencer." In: E pluribus unum or E pluribus plura? Unity and Diversity in American Culture. Ed. Hans-JürgenGrabbe, David Mauk and Ole Moen. Heidelberg: Universitätsverlag WINTER, 2011. 133–146.(ISBN 978-3-8253-5857-0)

"Denis Villeneuve a jeho svět paradoxů / Denis Villeneuve and His World of Paradoxes." In: Katalog: 46. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 2011 / 46th Karlovy Vary International Film Festival, July 1–9 2011: Catalogue. Ed. Marie Grofová. Praha: Film Servis Festival Karlovy Vary, 2011, s. 202–209. – Obsahuje i synopse šesti filmů Denise Villeneuva.

"Oslava vyšinutosti? Jižanská literatura v postjižanských kontextech [Celebration of Eccentricity? Southern Literature in Postsouthern Contexts]." A2: kulturní čtrnáctideník 7, 2011, č. 17 (17. srpna), s. 18, 23. (ISSN 1803-6635)

"Hledání, bloudění a smrt: McCarthyho alegorická Vnější tma [Searching, Wandering, and Death: McCarthy's Allegorical Outer Dark]." In: McCarthy, Cormac. Vnější tma. Praha: Argo, 2011. 207–218. (ISBN 978-80-257-0523-0)

"Teologie v rouše opičím: Absurdní svět amerického Jihu [Theology in Monkey Clothes: The Absurd World of the American South]." In: O'Connor, Flannery. Moudrá krev. Praha: Argo, 2011. 151–164. (ISBN 978-80-257-0509-4)

"Introduction: Southern (Un)Popularities [Úvod: Co činí Jih (ne)populárním]." In: The (Un)Popular South: Proceedings of the Southern Studies Forum Biennial Conference, September 6–9, 2007, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit and M. Thomas Inge. Olomouc: Palacký University 2011. 7–20. (ISBN 978-80-244-2888-8)

"Popular Fiction on (Un)Popular Southern Themes: Fred Chappell's Fantastic Stories [Populární beletrie na (ne)populární jižanská témata: fantastické příběhy Freda Chappella]." In: The (Un)Popular South: Proceedings of the Southern Studies Forum Biennial Conference, September 6–9, 2007, Palacký University, Olomouc, Czech Republic. Ed. Marcel Arbeit and M. Thomas Inge. Olomouc: Palacký University 2011. 171–196. (ISBN 978-80-244-2888-8)

"Life as a Set of Games and Invented Stories in Lewis Nordan's Fictional Memoir [Život jako soubor her a smyšlených příběhů v beletristických memoárech Lewise Nordana]." In: Lewis Nordan: Humor, Heartbreak, and Hope [Lewis Nordan: humor, zlomená srdce a naděje]. Ed. Barbara A. Baker. Auburn; Tuscaloosa: Pebble Hill; University of Alabama Press, 2012. 42–63. (ISBN 978-0-8173-5681-1) (204 pp.)

"Cormac McCarthy, (ne)obyčejný vypravěč [Cormac McCarthy, an (Un)Usual Storyteller]." In: Svěrák, Michal. Svět v hrsti prachu: kritická recepce díla Cormaca McCarthyho. Praha: Argo 2012, s. 7–12. (ISBN 978-80-257-0407-3) (335 pp.)

"Fred Chappell – všestranný milovník koček [Fred Chappell, a Multitalented Lover of Cats]." In: Chappell, Fred. Kočičí přísaha. Velké Losiny: Papírenská manufaktura Velké Losiny, 2012, s. 19–20. (ISBN 978-80-87466-11-7) (22 pp.)

"Putování člověka bez tváře městskými stokami [The Pilgrimage of a Faceless Man Through Urban Sewers]." In: McCarthy, Cormac. Suttree. Praha: Argo, 2012, s. 503–512. (ISBN 978-80-257-0752-4) (512 pp.)

"Neužívat vnitřně? Druhá povídková sbírka Flannery O'Connorové [Not to Be Taken Orally? Flannery O'Connor's Second Collection of Short Stories]." In: O'Connor, Flannery. Všechno, co se povznáší, se musí setkat. Praha: Argo, 2013, s. 247–260. (ISBN 978-80-257-0869-9) (260 pp.)

"A Fast Journey from the Slow South: Mobility and Identity in Chris Offutt's The Good Brother [Spěšná cesta z pomalého Jihu: mobilita a identita v románu Dobrý bratr Chrise Offutta]." In: Unsteadily Marching On: The U.S. South in Motion. Ed. Constante González Groba. València: Universitat de València, 2013. 215–224. (ISBN 978-84-370-9156-3) (250 pp.)

"I, Canadian: Elizabeth Spencer's Montreal [Já, Kanaďanka: Montreal Elizabeth Spencerové]." In: Cultural Circulation: Dialogues between Canada and the American South. Ed. Waldemar Zacharasiewicz a Christoph Irmscher. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. 317–331. (ISBN 978-3-7001-7429-5) (398 pp.)

"Nordanův komický román o lynčování [Nordan’s Comic Novel about Lynching].” In: Nordan, Lewis. Obdivné hvízdnutí. Praha: Argo, 2014, s. 213–227. (ISBN 978-80-257-1077-7) (227 pp.)

d) Články v internetových časopisech a sbornících

"Retrospektivní pohled na americký nezávislý film: Sundance v Karlových Varech [A Retrospective Look at American Independent Filmmaking: Sundance in Karlovy Vary]." Aluze 11, 2007, č. 1, s. 77–84.

"Hudební cesta na Mars a možná také zpátky: Martin Villeneuve, Mars a April [A Musical Journey to Mars and Maybe Also Back: Martin Villeneuve's Mars et Avril]." Aluze 16, 2012, č. 3, s. 89–91.   

e) Rozhovory:

"Exkluzivně: Rozhovor M. Arbeita s Clivem Jamesem [An Interview with Clive James]." AFO/Info 36.4 (2001): 3–4.

"'Být vážný, aniž bych přestal být veselý': Rozhovor s Clivem Jamesem." Literární noviny, 2. května 2001: 15.

"Jsem taky divák." Rozhovor [s Clivem Jamesem] vedli Marcel Arbeit a Lenka Zajícová. Mosty 10, 2001, č. 20 (15. květen), s. 13.

"'Nedostatek představivosti plodí všechna možná zla…': Rozhovor s Fredem Chappellem. ['Lack of imagination gives rise to all possible evils': Interview with Fred Chappell]" Host 19, 2003, č. 9, s. 58–60.

"Příběhy jako lži ozdobené pravdou: Rozhovor Marcela Arbeita s Lewisem Nordanem [Stories as Lies Decorated by Truth: An Interview with Lewis Nordan]." Aluze 7, 2003, č. 3, s. 43–48.

"Každý, kdo ještě žije, je vlastně úspěšný: Rozhovor s Richardem Fordem [‘If You Are Still Alive You Haven't Lost’: A 1994 Interview with Richard Ford]." Aluze 8, 2004, č. 1, s. 37–41.

"'Možná musím být v opozici, ať je politická situace jakákoli': Rozhovor s Gusem Van Santem ['Maybe I'm against whatever political climate there is': An Interview with Gus Van Sant]." Aluze 8, 2004, č. 2–3, s. 95–100.

"Hal Hartley – vypravěč s duší výtvarníka [Hal Hartley: The Narrator with the Soul of a Painter]." Cinepur 14, 2005, č. 40, s. 31–35. – Obsahuje také studii o Halu Hartleym.

"Atom Egoyan mezi vyprávěním a zpovědí [Atom Egoyan Between Narration and Confession]." Cinepur 14, 2005, č. 41, s. 16–17.

"'Pro mě je zajímavé úplně všechno': Rozhovor s Garym Burnsem ['I think everything's interesting': An Interview with Gary Burns]." Aluze 10, 2006, č. 1, s. 210–213.

"Hrdinové mě nepotřebují: Rozhovor s Patricií Rozemou ['Heroes Don't Need Me': An Interview with Patricia Rozema]." Aluze 10, 2006, č. 3, s. 183–189.

"O zbraních, dětství a možné ztrátě naděje: neformální debata nad filmem Miláček ráže 6,65 [On Guns, Childhood, and the Possible Loss of Hope: An Informal Debate with Thomas Vinterberg and Arsinée Khanjian about Dear Wendy]." Cinepur 16, 2007, č. 54, téma Škodí film?, s. 27.

"'If You Are Still Alive, You Haven't Lost': An Interview with Richard Ford [Každý, kdo ještě žije, je vlastně úspěšný: Rozhovor s Richardem Fordem]." In: Les péchés innombrables de Richard Ford, et quelques autres [A Multitude of Sins of Richard Ford and the Other People]. Ed. Gérald Préher a Brigitte Zaugg. Metz, Université Paul Verlaine-Metz [2008], s. 291–299.

"'An Arm's Length Relationship to Violence': An Interview with Lewis Nordan [V těsné blízkosti násilí: rozhovor s Lewisem Nordanem]." Mississippi Quarterly 60.4 (Fall 2007): 623−633.

"Fred Chappell: 'Potřebujete-li publikum, ožeňte se' [Fred Chappell: 'If you need an audience, get married']." Klíček ke knihám 2009, č. 14 (téma: Anglicky píšící autoři), s. 4–6. (www.knihovnice.cz/klicek) (ISSN 1803-4446)

"'Chcete-li publikum, ožeňte se' ['If you need an audience, get married']." Lidové noviny 22, 2009 (25. listopadu), č. 274, s. 8.

"'Někdy je dobré to nechat uležet': S Elizabeth Spencerovou o jižanské próze ['Sometimes it's better to leave it for a while': With Elizabeth Spencer on Southern Fiction]." A2: kulturní čtrnáctideník 7, 2011, č. 17 (17. srpna), s. 8.

"Někdy potřebujete ztichnout a něco se naučit: Rozhovor s kanadským režisérem Denisem Villeneuvem [Sometimes you need to get silent and learn something: An Interview with the Canadian Director Denis Villeneuve]." Cinepur 18 (20), 2011, č. 77, s. 26–28.

"'Práce na filmu je hra s přáteli na pracně postaveném hřišti': Rozhovor s Martinem Villeneuvem." Aluze 17, 2013, č. 1, s. 13–17. – Web.

f) Překlady:

Wolff, Tobias. "Sestra." (Sister) Světová literatura 34.1 (1989): 33–37.

Shacochis, Bob. "Zpěvy vykoupení." (Redemption Songs) Světová literatura 34.5 (1989): 9–22.

Brown, Charles Brockden."Wieland, aneb Proměna – kapitola 19." (Wieland, or The Transformation – Chapter 19) Komu se to dostane do rukou: Podivuhodné příběhy z Ameriky 19. století. Ed. Eva Slámová. Praha: Odeon, 1992. 5–17.

Amis, Martin. Úspěch (Success). Praha: Mladá fronta 1992. 256 pp.

O'Connor, Flannery. "Výuka literatury." (The Teaching of Literature) Literární noviny 5. 51–52 (1994): 20–21.

Ruland, Richard, and Malcolm Bradbury. Od puritanismu k postmodernismu [From Puritanism to Postmodernism – Chapters 6 and 7]. Praha: Mladá fronta, 1997. 173–223.

Nordan, Lewis. Hudba močálu (Music of the Swamp). Praha: Mladá fronta, 1997. 200 pp. (with Eva Vychodilová)

Kingston, Maxine Hong. Válečnice (The Woman Warrior). Praha: Mladá fronta, 1998. 248 pp. (with Eva Vychodilová-Vacca).

Chappell, Fred. "Alergie mého táty na oheň." (My Father Allergic to Fire) Aluze 7, 2003, č. 1, s. 15–17.

Chappell, Fred. "Slečna Prue." (Miss Prue) Aluze 7, 2003, č. 1, s. 18–19.

O'Connor, Flannery. "Některé aspekty groteskna v jižanské próze." (Some Aspects of the Grotesque in Southern Fiction) Host 19, 2003, č. 9, s. 54–57.

Chappell, Fred. "Děti stávkujících." (Children of Strikers) Host 19, 2003, č. 9, s. 61–62.

Chappell, Fred. "Helena." (Helen) Host 19, 2003, č. 9, s. 63–64.

Hall, Martha Lacy. "Šálek čaje slečny Robbie." (Miss Robbie's Cup of Tea) Aluze 7, 2003, č. 2, s. 43­–46.

Nordan, Lewis. "Hra s nabídkovým katalogem." (The Sears and Roebuck Catalog Game) Aluze 7, 2003, č. 3, s. 35–38.

Gardner, Erle Stanley. "Případ úplného počátku." (The Case of Early Beginning) Host 20, 2004, č. 10, s. 85–86.

Hannah, Barry. "Můj milý příšerný deníčku." (My Dear Awful Diary) Aluze 9, 2005, č. 3, s. 45.

Nordan, Lewis. "Chlapec s nabitou puškou: 19. kapitola – Rodinná pícka." (Boy with Loaded Gun: Chapter 19 – Family Oven) Host 22, 2006, č. 1, s. 99–102.

Chappell, Fred. "Vypravěči." (The Storytellers) In: Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006, s. 28–49.

Nordan, Lewis. "Sugar, eunuši a Velkej G. B." (Sugar, the Eunuchs and Big G. B.) In: Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006, s. 54–74.

O'Connor, Flannery. "Pohodlí domova." (The Comforts of Home) In: Vypravěči amerického Jihu [Narrators of the American South]. Ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur. Praha a Litomyšl, Ladislav Horáček – Paseka 2006, s. 102–124.

Chappell, Fred. Věci mimo nás. Ed. Marcel Arbeit. Praha: Argo, 2009. 171 pp. "Předkové" (Ancestors). "Slečna Prue" (Miss Prue). "Věci mimo nás" (Things Beyond Us). "Zářivka" (The Flame). "Děti stávkujících" (Children of Strikers). "Cesty lidstva symbolovými lesy" (Mankind Journeys Through Forests of Symbols). "Černovous se mstí" (Thatch Retaliates). "Řekni, že to já" (Say It Was Me). "Duch vetřelec" (The Invading Spirit). "Podnájemník" (The Lodger).

O’Connorová, Flannery. Dobrého člověka těžko najdeš. Praha: Argo, 2010, s. 49–75, 114–135. "Možná zachráníš sám sebe" (The Life You Save May Be Your Own). "Jak Ruby natrefila na štěstí" (The Stroke of Good Fortune). "Kruh v ohni" (A Circle in the Fire).

Nordan, Lewis. "Zhroucení." (Breakdown) A2: kulturní čtrnáctideník 7, 2011, č. 17 (17. srpna), s. 26.

Chappell, Fred. "Člověk člověku kočkou." A2: kulturní čtrnáctideník 7, 2011, č. 17 (17. srpna), s. 27. "Modlitba před masitým jídlem" (Grace Before Meat). "Básníkův epitaf" (Epitaph: The Poet). "Lydie: epitaf" (Epitaph: Lydia). "Kritik" (Literary Critic). "Konečně pravda" (The Truth at Last). "Epigramatik" (The Epigrammatist). "Dobrý den" (Hello). "Ne, řekl svatý Petr" (No, Said St. Peter). "Člověk člověku vlkem" (Man Bites Dog). "Ještě jednou dobrý den" (Hello Once More).

O'Connorová, Flannery. Moudrá krev (Wise Blood). Praha: Argo, 2011. 164 pp.

Chappell, Fred. Kočičí přísaha (Ritual). Velké Losiny, Papírenská manufaktura Velké Losiny, 2012. 22 s. – Bibliofilie s originální grafikou Jaroslava Dajče.

O'Connorová, Flannery. Všechno, co se povznáší, se musí setkat. Praha: Argo, 2013, s. 77–130. "Vytrvalé mrazení" (The Enduring Chill). "Pohodlí domova" (The Comforts of Home).

Nordan, Lewis. Obdivné hvízdnutí (Wolf Whistle). Praha: Argo, 2014. 227 pp.

 

 

Granty

1991−92 − grant Americké rady učených společností na výzkumný pobyt na Vanderbiltově univerzitě v Nashvillu

1995 − grant vlády Spojených států amerických na bibliografii knižních překladů z americké literatury

1996−2000 ­­− člen řešitelského týmu grantového projektu Centrum srovnávacích kulturních studií (spoluřešitel; hlavní řešitel Josef Jařab)

2001 − vnitřní grant Filozofické fakulty UP, projekt "Bibliografie překladů z americké literatury v týdenících a čtrnáctidenících od roku 1945"

2001−02 − stipendium Fulbrightovy nadace, výzkumný pobyt na University of North Carolina at Chapel Hill, USA

2005−11 hlavní řešitel výzkumného záměru Pluralita kultury a demokracie MSM6198959211

2012–14 hlavní řešitel projektu ESF 2.3 Literatura a film bez hranic: Relokace a dislokace v pluralitním prostoru. CZ.1.07/2.3.00/20.0150

2013–15 odborný garant a výzkumný pracovník projektu Re-prezentace minulosti: nové metody interpretace historie v umění a médiích ESF 2.3 CZ.1.07/2.3.00/20.0068

2014–15 hlavní řešitel projektu Současná afroamerická a indiánská literatura amerického Jihu IGA_FF_2014_066

 

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: