Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.

Mgr. Markéta Janebová, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Markéta Janebová, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Markéta Janebová is Assistant Professor of English at Palacky University, Olomouc, Czech Republic. She teaches Pragmatics, Text Linguistics, English Grammar, and English Grammar for Translators. She is one of the editors of the OLOMOUC MODERN LANGUAGE SERIES  (OMLS) and OLOMOUC MODERN LANGUAGE MONOGRAPHS (OMLM). She is also the departmental Erasmus coordinator.

telefon
585 633 130
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

New address: 26 Třída Svobody, ground floor, room 1.67 (show map)

Office hours in the semester: Tuesday 12.30-13.30; Thursday 14.00-15.00 

Office hours in the exam period: By appointment only.

Erasmus+ Frequently Asked Questions (outgoing Czech students) available here (Czech version only). 

Erasmus+ (incoming foreign students) please click here

Novinky

-

Osobní informace

-

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

Research interests:
Pragmatics, contrastive linguistics, corpus linguistics, grammar for translators

Publikace

Lectures:

2017 (with Michaela Martinková). “The Czech Particle prý: Modal, or Evidential?“ SLE 2017, Zurich, 12.9.2017

2017 (with Michaela Martinková). “Boundary-crossing motion events in Czech source and target texts: Evidence from a parallel corpus." SLE 2017, Zurich, 12.9.2017

2016 (with Michaela Martinková). “NP-internal kind of and sort of: Evidence from a parallel translation corpus.” COLT, Prague, 25.11.2016

2016 (with Michaela Martinková). “Translation of wordplay based on ambiguity: The case of Yes Minister.” Dynamics of Wordplay, Universitat Trier, Germany, 29.9.-1.10. 2016. 

2016 (with Michaela Martinková). “NP-internal kind of and sort of: Evidence from a parallel translation corpus. ICAME 37, Hong Kong, 25.-29.5.2016

2015 (with Michaela Martinková). The Czech “modal particle” prý: Evidence from a translation corpus. CL2015, Lancaster, UK, 21.7.–24.7. 2015

2014 (with Michaela Martinková). What can English translation equivalents reveal about the Czech ‘modal particle’ prý: A cross-genre study. ESSE 12, Košice, Slovakia 29.8.–2.9. 2014

2014 (with Michaela Martinková). “NP internal” kind of: Evidence from a parallel translation corpus. Using Corpora in Contrastive and Translation Studies 4 (UCCTS-4). Lancaster, Great Britain 24.07.2014–26.07.2014.

2014. A Contrastive View of Will and Be Going to and Their Czech Translation Equivalents. Chronos 11: 11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality. Pisa, Italy 16.06.2014–18.06.2014.

2013 (with Michaela Martinková). Co vypovídají o prý jeho anglické ekvivalenty. Workshop InterCorp. Prague  6. 9. 2013.

2012 (with Michaela Martinková and Jaroslav Macháček). Translation of wordplay based on ambiguity:          The case of Yes, Minister. Translation and Interpreting Forum Olomouc 2012. Olomouc 10.11.2012–11.11.2012.

2012. Relevance dat: případová studie 2. Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů. Olomouc 08.05.2012–08.05.2012.

 2010       Constraints on the Use of the Present Perfect. 9th Brno International Conference of English, American  and Canadian Studies. Brno 04.02.2010–06.02.2010.

Articles and book chapters:

2017 (submitted, with Michaela Martinková). "Translation of wordplay based on ambiguity: The case of Yes, Minister."

2017 (with Michaela Martinková). "NP-Internal Kind of and Sort of: Evidence from an English-Czech Parallel Translation Corpus." In Contrasting English through Corpora. Corpus-Based Contrastive Analysis of English and Other Languages, edited by Markéta Janebová, Ekaterina Lapshinova-Koltunski and Michaela Martinková. Cambridge Scholars.

2017 (with Michaela Martinková). "What English TranslationEquivalents Can Reveal about the Czech ‘Modal’ Particle prý: A Cross-Register Study.” In Contrastive Analysis of Discourse-Pragmatic Aspects of Linguistic Genres. Yearbook of Corpus Linguistics and Pragmatics 5, edited by Karin Aijmer and Diana Lewis, 63–90. Cham: Springer.

2014. "Between Volition and Futurity: A Contrastive View of Will and Be Going to and Their Czech Translation Equivalents." In Category and Categorial Change: The Third Syntactical Plan and Beyond, edited by Michaela Martinková, Markéta Janebová and Jaroslav Macháček, 86-113. Olomouc: Palacký University.

2012. "Competition between the Present Tense and the Present Perfect in the Construction It + is / has been + time expression + since-clause: A Corpus-Based Study". In  Text as a Dynamic Interplay of Text Parameters, edited by Ondřej Molnár and Michal Kubánek. Olomouc: Univerzita Palackého.

2009. "Constraints on the Use of the Present Perfect.“ In Anglica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philologica 99. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého. 9-23.

Editor (linguistics):

2017       (with M. Martinková, J. Macháček and I. Selucká, forthcoming) Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek II. Olomouc: Univerzita Palackého.

2017 (with Ekaterina Lapshinova-Koltunski and Michaela Martinková). Contrasting English through Corpora. Corpus-Based Contrastive Analysis of English and Other Languages. Cambridge Scholars. Cambridge Scholars.

2017 (with Joseph Emonds). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc: Univerzita Palackého. 

2016       (with M. Martinková, J. Macháček and I. Selucká) Ivan Poldauf: Sebrané spisy. Svazek I. Olomouc: Univerzita Palackého.

2016 (with Ludmila Veselovská and Jeffrey K. Parrott) Proceedings of the 5th Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students. Olomouc: Palacký University.

2014 (with Michaela Martinková and Jaroslav Macháček). Categories and Categorial Changes: The Third Syntactical Plan and Beyond. Olomouc: Palacký University. 

2014 (with Ludmila Veselovská). Complex Visibles Out There. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2014: Language Use and Linguistic Structure. Olomouc: Palacký University.  ISBN 978-80-244-4384-3 (print); ISBN 978-80-244- 4385-0 (electronic version)

2014 (with Joseph Emonds). Language Use and Linguistic Structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc: Univerzita Palackého. 

2014 (with Ludmila Veselovská). Nominal Structures: All In Complex DPs. Olomouc: Univerzita Palackého. 

2009 (with Jarmila Tárnyiková). Anglica III. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica.  Philologica 99.

Editor (literary journal):

2011- . Moravian Journal of Literature and Film.

Editor (fiction):

2016 (with Marcel Arbeit). Zlatá jablka, by Eudora Welty, trans. Martina Knápková. Praha: Argo.

2014. Srub, by David Vann, trans. Barbora Rozkošná. Praha: Argo.

2014. Obdivné hvízdnutí, by Lewis Nordan, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2012. Dům hedvábí, by Anthony Horowitz, trans. Barbora Rozkošná. Praha: Argo. 

2012. Hudba pro chameleóny, by Truman Capote, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2012. Problém cely č. 13, by Jacques Futrelle, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2011. Moudrá krev, by Flannery O’Connor, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2011. Vysvobození, by James Dickey, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2009. Věci mimo nás, by Fred Chappell, trans. Marcel Arbeit. Praha: Argo.

2009. Krvavý poledník, by Cormac McCarthy, trans. Martin Svoboda. Praha: Argo.

2007. Lila, by Robert Pirsig, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.

2006. Zen a umění opravy motocyklu, by Robert Pirsig, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.

2005. Hudba prachu, by Tim Winton, trans. Martin Svoboda. Praha: Volvox.
 
Translations:

2012. Grace and the Will according to Augustine, by Lenka Karfíková. Leiden: Brill.

 Organisation of Workshops and Conferences:

2016 (with Michaela Martinková and Anna Čermáková). Use of Parallel Corpora: Research and Applications (Olomouc Linguistics Colloquium 2016 workshop). 

2016. Olomouc Linguistics Colloquium 2016 (member of organising committee). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

2014. Olomouc Linguistics Colloquium 2014 (member of organising committee). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

2013. Olomouc Linguistics Colloquium 2013 (member of organising committee). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.


2012 (with Michaela Martinková). Jazykové korpusy z pohledu tvůrců a uživatelů (Language Corpora: Creator and User). Faculty of Arts, Palacký University, Olomouc.

 

Granty

2016- 2017. Hlavní řešitelka projektu na Fondu pro podporu vědecké činnosti „Pragmatický proces subjektifikace a využití             paralelních překladových korpusů při jeho zkoumání“

2012-2015. "Jazyková rozmanitost a komunikace“ (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0061), hlavní řešitelka doc. Ludmila Veselovská. Členka řešitelského týmu.

2012-2015. "Literatura a film bez hranic: dislokace a relokace v pluralitním prostoru" (OPVK CZ.1.07/2.3.00/20.0150), hl. řešitel prof. Marcel Arbeit.

2012-2015. "Vytvoření systému řízení kvality zahraničních pracovních stáží studentů UP" (OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0176), hlavní řešitelka Mgr. Marie Raková. Katederní odborný garant.

2009-2011. Výzkumný záměr „Pluralita kultury a demokracie“ (MSM 6198959211), hlavní řešitel doc. Marcel Arbeit.

2008. "Modernizace a rozšíření kapacity ICT na FF UP“ (Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2008 program 3b č. 165, hlavní řešitel pro UP doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. Členka řešitelského týmu.

Studentská grantová soutěž UP (IGA)
2012-2013. "Lingvista Ivan Poldauf, zakladatel olomoucké anglistiky" (FF_2012_030), hlavní řešitelka dr. Michaela Martinková.

2012-2013. "Hodnocení kvality jako součást překladatelského procesu" (FF_2012_069), hlavní řešitelka dr.Jitka Zehnalová.

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: