Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.

Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. profesor
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.
funkce
profesor
telefon
585 633 109
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Pondělí/Monday 11:30-12:30

Úterý/Tuesday 9:30-11:00

Novinky

-

Osobní informace

Josef Jařab is Professor of American literature at Palacký University, Olomouc in the Czech Republic. He was Senator of the Parliament of the Czech Republic, and the Director of the Center for Comparative Cultural Studies at Palacký University. He served for two terms as Rector of Palacký University (1989-97, 1997-99), he was Rector of Central European University in Budapest and Warsaw. He also held the office of the President of European Association for American Studies.

He is author and editor of several books, for instance American Poetry and Poets of Four Centuries, 3nd ed. 1989; anthologies of American poetry Dítě na skleníku and Masky a tváře černé Ameriky (Afro-American literature). He has written great many essays, articles, book prefaces and afterwords in the field of American literature and American Studies. He was also one of the chief contributors to the Czech dictionary of American writers. Most recently he has prepared a collection of critical studies Modernismus ve světové literatuře [Modernism in the World Literature], and Modernity, Ethnicity, and the American Modernist Artist, and has written introductory essays for two books of Allen Ginsberg’s poetry and for Czech translations of Toni Morrison.

 

 

 

1990 – Dr. h. c. humanitních věd na Mount Mercy College, Cedar Rapids, Iowa

1997 – Dr.h.c. právních věd na Moravian College, Bethlehem, Pennnsylvania

      Dr.h.c. občanského práva na Univerzitě v Durhamu v Anglii

 

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Podíl na kolektivních monografiích

„Listopad a první svobodné volby – po dvaceti letech: Malá reflexe na téma co bylo a co je.“ In: Svobodné volby v Československu 1990 – Referendum o dalším směřování státu a společnosti. Sestavil Pavel Krákora. Epocha, Praha 2010. Str. 33-41. Celkem 329 str. – ISBN 978-80-7425-078-1.

 

„Marching Regimes and Syncopating Drummers. The Stories of Jazz in Unfree Societies.“ In: Jazz behind the Iron Curtain. Sestavili Getrud Pickhan a Rüdiger Ritter. Peter Lang GmbH, Frankfurt nad Mohanem 2010. Str. 11-24. Celkem 316 str. – ISBN 978-3-631-59172-7.

 

„Obnova demokracie.“ In: Obnova demokracie v Československu po roce 1989. Sestavil Pavel Krákora. Epocha, Praha 2010. Str. 16-20. Celkem 394 str. ISBN 978-80-7425-030-9.

 

„Soviet Regime and the University.“ In: The University: An Illustrated History. Sestavil: Fernando Tejerina. Banco Santander, Madrid 2010. Str. 261-271. Celkem 433 str. 

 

„An Unexpected Role to Play and Challenges to Face.“ In: Leadership and Governance in Higher Education. Sestavili Sjur Bergan, Eva Egron-Polak, Jürgen Kohler, Lewis Purser a Martina Vukasović. Raabe, Berlín 2011. Str. 1-16. Celkem 418 str. – ISBN 978-3-8183-0559-8.

 

 „Mezi tavicím kotlem, kulturním pluralismem a multikulturalismem.“ In: Horace M. Kallen a vývoj americké kulturní identity. Sestavil Josef Jařab. Periplum, Olomouc 2011. Str. 131-147. Celkem 147 str. – ISBN: 978-80-86624-61-7.

 

„Pluralitní a americká identita Allena Ginsberga.“ In: Pluralita kultury: Literatura a film v dnešním světě. Sestavili Josef Jařab a Michal Peprník, Olomouc 2012. Str. 129-141. Celkem 209 str. – ISBN: 978-80-244-2981-6.

 

„Translations as ways to the knowledge of the world and to world literature.“ In: Tradition and Trends in Trans-Language Communication, vol. 2. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013. Str. 207–214. Celkem 278 str. – ISBN: 978-80-244-4079-8.

 

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v zahraničí

 

 „Introduction: America in Motion [Úvod: Amerika v pohybu].” In: America in Motion. Ed. Marcel Arbeit and Roman Trušník. Olomouc: Palacký University, 2010, s. 7–10. – ISBN 978-80-244-2458-3.

 

 „Harlem Renaissance and the Jazz Age: One or Two Chapters in the History of American Modernism? [Harlemská renesance a jazzový věk: Jedna nebo dvě kapitoly v historii amerického modernismu?].“ In: E pluribus unum or E pluribus plura?. Ed. Hans-Jürgen Grabbe, David Mauk and Ole Moen. Heidelberg: Universitätverlag Winter, 2011, s. 77–87. – ISBN 978-3-8253-5857-0.

 

„Poetry as a Source for Survival [Životná síla poezie].” In: Theories and Practice. Ed. Roman Trušník, Katarína Němčoková and Gregory Jason Bell. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011, s. 157–165. – ISBN 978-80-7454-089-9.

 

„The Transnational American Identity of Allen Ginsberg [Nadnárodní americká identita Allena Ginsberga].” In: Identity in Intercultural Communication. Ed. Ada Böhmerová. Bratislava: ŠEVT, a.s., 2011, s. 26–34. – ISBN 978-80-8106-047-2.

 

 „Václav Havel: Uscire di scena.“ In: Italia-Urss (1956-1991): Un'amicizia non ufficiale - Václav Havel: Uscire di scena. Řím: eSamizdat,, s. 143–4. – ISSN: 1723-4042.

 

Sborníkové a časopisecké práce uveřejněné v Česku

„Váklav Havel, yes, yes, křičeli a my se hned cítili vítanější.“ In: Příležitostný portrét Václava Havla. Praha: Knihovna Václava Havla, 2013, s. 128-130. – ISBN: 978-80-87490-16-7.

 

„Když méně může být i více.“ In: Slon a dvacet povídek. Praha 2013. Str. 215-220. – ISBN: 978-80-7207-898-1.

 

„Reading Philips Roth’s American Pastoral.” In: Moravian Journal of Literature and Film. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2012, s. 96–98. – ISSN 1803-7720.

 

„American History as a Ragtime Tune: E.L. Doctorow’s Ragtime.” In: Moravian Journal of Literature and Film. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2013, s. 71–82. – ISSN 1803-7720.

 

„Poezie v éře prózy.“ In: Relokace v literatuře a filmu. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2014, s. 15-29. – ISBN: 978-80-244-4289-1.

Granty

-

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: