PhDr. Pavel Král

PhDr. Pavel Král odborný asistent
PhDr. Pavel Král
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 117
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

v průběhu zkouškového období budou konzultační hodiny probíhat individuálně na základě předchozí domluvy e-mailem

Novinky

-

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Král, P. Využití počítačových technologií v překladatelském procesu - I. In ToP (tlumočení-překlad), 2003, roč. 2003, č. 69, s. 15-15. ISSN 1210-4159.

Král, P. Využití počítačových technologií v překladatelském procesu - II. In ToP (tlumočení-překlad), 2004, roč. 2004, č. 70, s. 6-7. ISSN 1210-4159.

Král, P. Využití počítačových technologií v překladatelském procesu - III. In ToP (tlumočení-překlad), 2004, roč. 2004, č. 71, s. 12-13. ISSN 1210-4159.

Král, P. Využití počítačových technologií v překladatelském procesu - IV. In ToP (tlumočení-překlad), 2004, roč. 2004, č. 72, s. 11. ISSN 1210-4159.

Král, P. Využití počítačových technologií v překladatelském procesu - V. In ToP (tlumočení-překlad), 2004, roč. 2004, č. 74, s. 6-6. ISSN 1210-4159.

Král, P. Využití překladových pamětí při překládání odborných textů s přihlédnutím k typologickým specifikům češtiny. In Český překlad II (1945-2004). Praha : Univerzita Karlova, 2005, s. 388-392. ISBN 80-7308-101-6.

Král, P. Specifika překladu odborných textů s podporou počítačových technologií (s přihlédnutím k situaci: angličtina – čeština). Olomouc, 2006. 124 s. Rigorózní práce na FF UP na Katedře anglistiky a amerikanistiky.

Švec, J., Lejska, M., Frostová, J., Zábrodský, M., Dršata, J., Král, P. Česká verze dotazníku Voice Handicap Index pro kvantitativní hodnocení hlasových potíží vnímaných pacientem. Otorinolaryngologie a foniatrie, 2009, roč. 58, č. 3, s. 132-139. ISSN 1210-7867.

Král, P. Role of technology in translation studies. In Teaching translation and interpreting skills in the 21st century, edited by Zehnalová, Molnár , Kubánek. Olomouc: Univerzita Palackého 2012: s. 189-206. ISBN 978-80-244-3252-6

Granty

Hlavní řešitel a fakultní garant projektu IFIT: Interdisciplinární inovace translatologických modulů na FF UP, 2012-2015. (ESF, oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výše 36 mil. Kč)

Řešitel a koordinátor projektu ISAPT: Inovace studia anglické filologie o moduly komunitního tlumočení a odborného překladu, 2009-2012. (ESF, oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výše 10,5 mil. Kč)

Realizace tlumočnické multimediální učebny na Katedře anglistiky a amerikanistiky vrámci projektu Modernizace a rozšíření kapacity ICT na Filozofické fakultě UP, 2008 (rozvojový projekt FRVŠ, výše 0,5 mil. Kč)

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: