PhDr. Matthew Sweney, Ph.D.

PhDr. Matthew Sweney, Ph.D. odborný asistent
PhDr. Matthew Sweney, Ph.D.
funkce
odborný asistent –

Matthew Sweney is Assistant Professor of English, and has been on the full-time staff of UP since 1999. Currently he teaches American Studies, Irish Studies, American Literature, Translation Studies... and more. 

telefon
585 633 131
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

-

Novinky

Review of Básník Sylvester Pollet (H&H, 2011) at iliteratura:

http://www.iliteratura.cz/Clanek/30483/sweney-matthew-basnik-sylvester-pollet

Osobní informace

Especially interested in poetry in translation; one of the organizers of the annual festival Ostrovy bez hranic/Islands Without Borders. http://bezhranic.net

On the advisory board of the Ostrava Journal of English Philology.

He also translates from Czech to English – specializing in difficult texts, especially poetry and academic treatises. 

Homepage for Students

http://msweney.sweb.cz/

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Publikace

Recent publications:

 • Básník Sylvester Pollet. Praha: H&H, 2011. ISBN 978-80-7319-103-0

 • Prchavé domovy: Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem / Fleeting Homes: Between Banishment and Inner Exile. Vydavatelství Univerzity Palackého2010. Edited and translated by Matthew Sweney and Robert Hýsek. ISBN 978-80-244-2695-2
 • Daggers of the Mind. An annotated bibliography of the short prose of Kenneth Fearing [Dýky mysli: Anotovaná bibliografie krátících próz Kennetha Fearinga]. Vydavatelství Univerzity Palackého, 2008. ISBN 978-80-244-1926-8

 • Doslov. Paul Muldoon: Wishbone/Kost přání, Olomouc: Periplum, 2007. ISBN 978-80-86624-34-1.
 • Doslov. Vítr z Narragansettu: Antologie poezie z Nové Anglie [Windfrom Narragansett: An Anthology of Contemporary New England Poetry]. Praha: fra, 2002.

Recently published translations (selected):

 • Mikeš, Petr. Benátské iluminace / Venetian Illuminations. Praha: H&H, 2011. ISBN 978-80-7319-102-3. 

  Prchavé domovy. Mezi vyhnanstvím a vnitřním exilem/Fleeting Homes. Between Banishment and Inner Exile. (Ivan Blatný, J.E. Frič, Petr Hruška, Jaroslav Kovanda, Petr Mikeš, Pavel Zedníček) Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2010. ISBN: 978-80-244-2695-2

  Blatný, Ivan. The Drug of Art. Brooklyn, New York: Ugly Duckling Presse, 2008. ISBN 9781933254166

  Mikeš, Petr. Starý dům: haiku a jiné básně. Olomouc: Periplum, 2008. ISBN 978-80-86624-39-6

Granty

2013 - 2015 Tvůrčí psaní na KAA: výzkum a implementace podle vzoru předních zahraničních univerzit FF_2013_062

2012 - 2014 Literatura a film bez hranic: Dislokace a relokace v pluralitním prostoru /Literature and Film Without Borders: Dislocation and Relocation in a Space of Plurality CZ.1.07/2.3.00/20.0150

2007 - 2011  Pluralita, kultura a demokracie / Plurality, Culture and Democracy MŠMT 6198959211

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: