Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D. vedoucí katedry
Doc. PhDr. Ludmila Veselovská, Ph.D.
funkce
vedoucí katedry –
 • člen Akademického senátu FF UPOL
 • člen pedagogické komice AS FF UP
 • člen disciplinární komise FF UP
 • člen vědecké rady UTB Zlín
 • člen ediční rady nakladatelství FF UP
 • člen ediční rady časopisu Linguistics Beyond and Within - Lublin, Polsko
 • člen organizačního výboru a recenzní rady konferencí a kolokvií: GLOW (Generative Linguistis of the Old World), FDSL (Formal Description of Slavic Languages), OLINCO (Olomouc Linguistic Colloquium), CECIL´S (International postgraduate conference in Linguistics)
telefon
585 633 101
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
fax
585633101
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

Monday-Tuesday: 10-11 a.m.

or any time if agreed via

lidave(et)email.cz    OR   ludmila.veselovska(et)upol.cz

Novinky

-

Osobní informace

PERSONAL:

Born 19. 10. 1957
Two daughters (Eliška *1985, Marie *1987).
Languages: Czech, English, Russian, reading knowledge of Spanish.

AFFILIATION:

Reader
Dept. of English & American Studies
Philosophical Faculty Palacký University,
Křížkovského 10, 772 01 Olomouc, the Czech Republic
phone: 0420-58-563 3122
email: lidave@email.cz

STUDIES, DEGREES

1978-1983
studies at Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc. Graduate in English and Czech Philology and Translatology, 1983.

1983
PhDr in (modern) American Literature at the Palacký University, Olomouc. PhDr thesis in American literature (on the works of Joseph Heller and Czech translations of his books with Prof. Josef Jařab.)

1992-1993
MA in Applied Linguistics at the Durham University, Great Britain. MA dissertation (about the WH Movement and Multiple Questions in Czech with Prof. Joseph E. Emonds.

1992-1995
PhD course in English Language and Linguistics at the Palacky University Olomouc. In March 1996 I defended a PhD dissertation in Linguistics: Phrasal Movement and X-Morphology:Word Order Parallels in Czech and English Nominal and Verbal Projections.

1994-1995
Diploma course in Linguistics and Philosophy of Language at the Seminario di Linguistica e Diddattica delle Lingue at the University of Venice.

1999-2000
Research stay at King's College, London

2001
Docent habilitation in General Linguisticsat the Palacky University Olomouc. (Party photos)

ACADEMIC/TEACHING CAREER

 • 1983-1988    English & Czech teacher in a Grammar School in Jevicko, CZ.
 • 1988-1989   English teacher in a Language School in Brno, CZ.
 • 1989-1990   Lecturer in the English Dept., Pedagogical Faculty, Masaryk University, Brno, CZ.
 • 1990-    Dept. of English and American Studies, Philosophical Faculty, Palacký University, Olomouc, CZ.
 • 2000   Ústav pro český jazyk / Katedra obecné lingvistiky FF MU v Brně - externě
 • 2004-2008    Katedra angličtiny, PdF/FF ZČU v Plzn
 • 2008-2009    Katedra anglistiky, KHV UTB Zlín

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • Anglická gramatika: Morfologie, Morfosyntax, Syntax
 • Generativní syntax (česká gramatika)
 • Jazyková univerzália, Typologie

Publikace

 • 1992   
   A Reader in Official and Scientific Texts. Palacky University Press, Olomouc 1992. A collection of texts for the functional stylistics & translation exercises. ISBN 80-7067-123-8.
 • 1993    
  WH Movement and Multiple Questions in Czech. MA Dissertation, Durham University.
 • 1994    
  'The Free Main Consituent Order in Czech.' In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 67:1994 - Anglica I. Universita Palackého, Olomouc. (43-48) ISBN-80-7067-421-0.
 • 1995   
  Phrasal Movement and X-Morphology: Word Order Parallels in Czech and English Nominal and Verbal Projections. PhD dissertation. Palacký University, Olomouc.
 • 1995    
  see Veselovská, Ludmila & Cadorini, Giorgio (1995) 'Central European School of Generative Syntax.' Časopis pro moderní filologii, 77/1:1995, Praha.
 • 1998   
  'Possessive Movement in the Czech Nominal Phrase.' Journal of Slavic Linguistics 6/2:1998. Bloomington, Indiana. (255-300)
 • 1999    
  see Vos, Riet & Veselovská, Ludmila (1999) 'Clitic Questionnaire.' In Henk van Rijemsdijk (ed.) Clitics in the Languages of Europe. Mouton de Gruyter , The Hague. (891-1010) ISBN-3-11-015751-9.
 • 2001     'Agreement Patterns of Czech Group Nouns and Quantifiers.' In Corver, N. and Rijemsdijk, H, van (eds.), Semi-Lexical Categories. Studies in Generative Grammar. Mouton de Gruyter, Berlin. (273-320) ISBN-3-11-0166852.
 • 2001     'K analýze českých deverbálních substantiv,' In Hladká & Karlík (eds) Čeština-univerzália specifika 3, Masarykova univerzita, Brno. (11-28) ISBN-80-210-2532-8.
 • 2001   
  'Od bariér k minimalismu: Některé aspekty poslední vývojové změny chomskyánského modelu jazyka.' Slovo a slovesnost 62:2001. (274-292) ISSN-0037-703.
 • 2001     'Syntaktické primitivy.' In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 70:2001 - Anglica II. Universita Palackého, Olomouc. (65-90) ISBN-80-244-0189-4.
 • 2002   
  'Struktura subjekt-predikátové shody,' In Hladká & Karlík (eds) Čeština-univerzália specifika 4, Masarykova univerzita, Brno. ISBN-80-7106-611-7.
 • 2002     Hesla a pojmy příbuzné oboru transformační generativní gramatika. In Karlík & Nekula & Pleskotová (eds) Encyklopedický slovník češtiny. Nakladatelství Lidové noviny, Brno. ISBN 80-7106-484-X.
 • 2002   
  'Poznámka k charakteristice nominálních kvantifikátorů,' In  Saicová-Římalová, Lucie (ed.) Bádání o jazycích a literaturách. Opera Lingua Bohemicae Studentium 5. Ústav českého jazyka a komunikace, FFUK, Praha. ISBN 80-7308-029-X.
 • 2003   "A Note about Nothing." In: FDSL 4. University of Potsdam, Germany.
 • 2003     "Analytické préteritum a opisné pasivum v češtině: dvojí způsob saturace silného rysu <+V> hlavy v*," In Sborník filozofické fakulty Masarykovy Univerzity / Universitatis Masarykiana Brunensis, Masarykova univerzita, Brno. ISBN 80-210-3151-4 (161-177)
 • 2004    
  "Rozšířená verbální projekce v češtině: Tři druhy slovesa být." In Hladká & Karlík (eds) Čeština-univerzália specifika 5, Masarykova univerzita, Brno. (203-212) ISBN 80-7106-659-1.
 • 2004    
  "The Extended verbal projection in Czech: Three Variants of the verb be." In FDSL 5. University of Potsdam, Germany.
 • 2004    
  (s Karlík, Petr) "Analytic Passives in Czech", In Zeitschrift fur Slavistik, 49, 2004/2. (163-243) Volume 2 
 • 2005 - A review for Kim Inchon: Fixed Items in Free Word Order Languages: Clitics in Czech and Sentence-Final Markers in Korean. Slovo a slovesnost, ročník 66 (2005), 152 pp. 
 • 2006 - English Syntax. Univerzita Palackého. Olomouc 2006. ISBN 80-244-1362-0. 127 stran.
 • 2008  -  “The Extended Verbal Projection in Czech: Three Variants of the Verb be.” In Formal Description of Slavic Languages. The Fifth Conference. Leipzig 2003, edited by Gerhild Zybatow, Luka Szucsich, Uwe Junghanns, and Roland Meyer, 555-571. Frankfurt am Main: Peter Lang.2009    English Analytic Predicates and the Apparent Specificity of Have. In: Tárnyiková a Janebová (Eds) Anglica III Linguistica. Univerzita Palackého v Olomouci 2009. ISBN 978-80-244-2312-8. str. 133-152.
 • 2009    English Analytic Predicates and the Apparent Specificity of Have. In: Tárnyiková a Janebová (Eds) Anglica III Linguistica. Univerzita Palackého v Olomouci 2009. ISBN 978-80-244-2312-8. str. 133-152.
 • 2009    s P. Karlík (2009). « Infinitive Puzzle. » In M. Dočekal & M. Ziková (eds.): Czech in Formal Grammar. Munchen: Lincome, p. 197—215 (z 250). ISBN: 978 3 89586 282 3
 • 2009    A Course in English Morpho-Syntax. Univerzita Palackého. Olomouc 2009. ISBN 978-80-244-2466-8. 160 stran.
 • 2009    Možnosti generativní klasifikace infinitivu. Slovo a slovesnost70-4. ISSN: 0037-7031. s. 314-326.
 • 2010    ”A Structural Approach to the Analysis of the Possessive Idiom /have got/.” In /Theories in Practice: Proceedings of  the First International Conference on English and American Studies. September 9, 2009. Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic./ Ed. Roman Trušník and Katarína Nemčoková. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 27–40. ISBN 978-80-7318-823-8.//
 • 2010   ”A Structural Approach to the Analysis of the Possessive Idiom /have got/.” In /Theories in Practice 1: Proceedings of  the First International Conference on English and American Studies. September 2009. Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic./ Ed. Roman Trušník and Katarína Nemčoková. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2010, s. 27–40. ISBN 978-80-7318-823-8.
 • 2011 “Classification of the Verb 'dare' in Modern English.” In /Theories in Practice 2: Proceedings of  the First International Conference on English and American Studies. September 2010. Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic./ Ed. Roman Trušník and Katarína Nemčoková. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2011. ISBN 978-80-7454-089-9. s. 51-64.
 • 2011  “Recenze knihy Stevena Pinkera “Jazykový instinkt: Jak mysl vytváří jazyk. ,”  In Czech and Slovac Linguistic Review. FF UP. ISSN 1805-1502. s. 91-93.
 • 2011  “Inversion and Fronting in English: Cartography of Discourse in a Generative Framework,”  In Czech and Slovac Linguistic Review. FF UP. ISSN 1805-1502. s. 53-72.
 • 2012   The status of the English particle not and the negative adverb never." In /Theories in Practice 3: Proceedings of  the First International Conference on English and American Studies. September 2011. Eds. Trušník, R., Němčoková, K. a Bell, G. s. 31-54 (ze 325). ISBN 978-80-7454-191-9./
 • 2013   "Subjects in English and Czech." In Bell, G.J., Nemčoková, K., Wójcik, B. (eds.) From Theory to Practice 2012: Proceedings of  the Fourth International Conference on Anglophone Studies. September 5-6, 2012 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, s. 13-36.  ISBN 978-80-7454-276-3.
 • 2013   "Základní charakteristika infinitivních tvarů z hlediska transformačně generativní analýzy." In Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. s 195-211. ISBN  978-80-244-3591-6.
 • 2013 "Infinitiv s agentem v nominativu." In Studie k Moderní muvnici češtiny 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. s. 216-245. ISBN  978-80-244-3591-6.
 • 2013 "Vazba objektu s infinitivem." In Studie k moderní mluvnici češtiny. 7, Kapitoly ze syntaktologie češtiny. s  246-271. ISBN  978-80-244-3591-6.
 • 2014   "Adjective Hierarchy." ." In Bell, G.J., Nemčoková, K., Wójcik, B. (eds.) From Theory to Practice 2012: Proceedings of  the Fourth International Conference on Anglophone Studies. September 5-6, 2012 Tomas Bata University in Zlin, Czech Republic, s. 13-36. ISBN 978-80-7454-276-3.
 • 2014   (S Janebová, M.)  - eds. - Nominal Structures: All in Complex DPs. Eds. Veselovská, Ludmila a Janebová, Markéta. UP Olomouc 2014. s. 8-9. ISBN  978-80-244-4088-0, ISBN  978-80-244-4089-7 (elektr. verze)
 • 2014 "Possessives and their Equivalents in English and Czech: A comparative study." In: Veselovská, Ludmila a Janebová, Markéta (eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs. UP Olomouc. s. 110-133. ISBN  978-80-244-4088-0, ISBN  978-80-244-4089-7 (elektr. verze)
 • 2014  "Universal DP-Analysis in Articleless Language: A Case Study in Czech." In: Veselovská, Ludmila a Janebová, Markéta (eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs. UP Olomouc. s. 12-28. ISBN  978-80-244-4088-0, ISBN  978-80-244-4089-7 (elektr. verze)
 • 2014  "Preface: The Common Ground." In: Veselovská, Ludmila a Janebová, Markéta (eds.) Nominal Structures: All in Complex DPs. UP Olomouc. s.8-9. ISBN  978-80-244-4088-0, ISBN  978-80-244-4089-7 (elektr. verze)
 • 201X 

  (s Emonds, J.E.)  “The Cross-Linguistic Homes of Mood and Tense.” Henk van Riemsdijk and Mark van Oostendrop (eds.) Representing Structure in Phonology and Syntax. Mouton de Gruyter,, Berlin.  (v recenzním řízení)English Morphology and Morphosyntax. Univerzita Palackého. Olomouc 2005. ISBN 80-244-1226-8. 141 stran2006   English Syntax. Univerzita Palackého. Olomouc 2006. ISBN 80-244-1362-0. 127 stran.

PUBLICATIONS LECTURES, SEMINARS, WORKSHOPS

 • Aug. 1995   

Argument Positions in the Czech Noun Phrase (lecture). International Summer School of Generative Syntax, Olomouc.
Nov. 1995   
Possessive Movement (invited talk). Vrie University Amsterdam.

 • Jan. 1996   

Possessives and Genitives in Czech (lecture). University of Durham.

 • Jan.1996   

On Some Alternative Analyses of the Adjective Modifiers and the High Perifery of the DP (PhD seminars and a workshop). University of Durham.

 • Apr. 1996    

Postnominal Genitives in Czech (invited talk). University of Stuttgart.

 • Aug. 1996   

The Structure of Czech DP (seminar). 3rd International Summer School in Generative Syntax in Olomouc, CZ.

 • Jan. 1997    

Functional Grammar in Historical Perspective. (seminar). University of Durham.

 • Apr.1997    

Subcategorization within a nominal projection (invited talk). Netherland Institute of Advanced Studies, Wassenaar, Holandsko, Holland.

 • Aug. 1997    

The High Perifery of Czech DP (seminar). 4th International Summer School in Generative Syntax in Olomouc, CZ.

 • Aug. 1998   

-lexical and Functional heads in the Czech DP (seminar) 5th International Summer School in Generative Syntax in Debrecen, Hungary.

 • Aug. 1998    

Introduction to Generative Grammar: Research Methods and the Mode of the Field: Who can do what for what (lecture). 5th International Summer School in Generative Syntax in Debrecen, Hungary.

 • May, 1999    

Group Nouns, Quantifiers and Cardinals in Czech. (paper) Conference on Semi-lexical Heads. Tilburg, Holland.

 • Dec. 1999    

Czech Quantifiers and Numerals (invited talk). Department of Linguistics, SOAS, London, United Kingdom.

 • Jan. 2000   

Prague Linguistic Circle (postgraduate seminar), University of Durham, United Kingdom.

 • Dec. 2000   

Functional Grammar and Prague School (invited talk) Kobe-Shoin University, Kobe, Japan.

 • Dec. 2000   

Morphology and Syntax Interface: DP Structure in Czech (invited talk) Kobe-Shoin University, Kobe, Japan.

 • Feb. 2001   

Struktura české jmenné fráze v rámci generativního modelu jazyka (seminar and workshop), Charles University, Praha.

 • Mar-May 2001   

Úvod do generativní syntaxe (semester seminar). Masarykova University, Brno.

 • Oct.-Dec. 2001   

Výběrový seminář z generativní syntaxe (semester postgradual seminar). Masarykova University, Brno.

 • Nov. 2001   

Struktura subjekt-predikátové shody v češtině (referát) Konference Čeština: univerzália a specifika III. Masarykova University, Brno.

 • Nov. 2001   

A Note about Nothing (referát) Konference Federal description in Slavic Languages, FDSL-4. Potsdam, Německo.

 • Mar-Jun 2002   

Výběrový seminář z generativní syntaxe: struktura verbální fráze I. (semester postgradual seminar)
Ústav pro český jazyk, Masarykova University, Brno.

 • Oct-Dec 2002    

Úvod do transformační generativní gramatiky (semester postgradual seminar)
Ústav pro český jazyk, Masarykova University, Brno

 • Oct-Dec 2002    

Výběrový seminář z generativní syntaxe: struktura verbální fráze II.(semester postgradual seminar)
Ústav pro český jazyk, Masarykova University, Brno.

 • Nov 2002   

Struktura analytického pasíva (přednáška)   Workshop UČJ FF UK Praha, Jilemnice.

 • Mar-Jun 2003   

Úvod do transformační generativní gramatiky II. (semester postgradual seminar).
Ústav pro český jazyk, Masarykova University, Brno.

 • Mar-Jun 2003    

Výběrový seminář z generativní syntaxe: teorie kontroly a PRO.(semester postgradual seminar)
Ústav pro český jazyk, Masarykova University, Brno.

 • leden 2004:

Czech Clitics (přednáška). Universita Leipzig, Německo.

 • Nov 2005

Double Object Structures:Sloveso se dvěma předměty v binární     struktuře generativní gramatiky.Workshop UČJ FF UK Praha, Jilemnice.

 •  Nov. 2006

Restructuralizace. Workshop UČJ FF UK Praha, Jilemnice.

 •  May 2008

Functional verbs in Czech. Dpt. of Linguistics and Basque Studies, University of the Basque Country,  Vitoria Gasteiz, Španělsko.

 •  Feb 2009

Infinitivní Puzzle. (s. Prof. Karlíkem), Czech in Formal Grammar, Brno 12-14. února 2009. 

 • Aug 2011                 

The heads and features of verbal projections: what’s where how in which languages?” přednáška (s Emonds, J. E.). Workshop on the Representation of Structure in Grammar, July 2011, 

 • Sept 2011

“A universal structure for verbal projections, with lexical entries for Czech and English verbal projections." přednáška (s Emonds, J. E.) Invited presentation at the Hungarian Institute of Science Sinphonija Conference,  Budapest, Sept 2, 2011,

 • Feb 2012                  

“The Cross-Linguistic Homes of Mood and Tense.” přednáška (s Emonds,  J. E.) Zentrum fuer Allgemeine Sprachwissenschaft, Berlin, Feb. 24, 2012.

 • Sept 2012

"Subjects in English and Czech"  vystoupení na konferenci From Theory to Practice (UTB Zlín) s příspěvkem (5-6. září 2012,

 • Nov 2012             

"Translation equivalence with English and Czech Possessives." vystoupení na konferenci Translation and Interpreting Forum Olomouc 11-12 November 2012.

 •   Sept 2013                    

"Adjective Hierarchy." vystoupení na konferenci From Theory to Practice (UTB Zlín) s příspěvkem (6-7. září 2012)

 • Feb 2014                  

" DP Structure in Czech, (with special reference to premodification word  order." Vystoupení na workshopu pořádaném na Courant Center, Georg-August-Universität Göttingen, Německo.

 

Granty

1992-3    jednoroční stipendium Britské Rady ke studiu Magisterského diplomu v oboru aplikovaná lingvistika na univerzitě v Durhamu ve Velké Británii. Studium jsem ukončila diplomem Master of Arts

1994       jednorázový grant European Science Foundation, Eurotyp Project (Group 8) na výzkum v oboru klitiků, jehož výsledkem je publikace Clitic Questionnaire uveřejněná ve sborníku mé habilitace.

1994      účelový grant Sorosovy Nadace (Research Support Scheme) na 1. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe pořádanou KAA FF UP v Olomouci.

1994      tříměsíční Individual Mobility Grant v rámci programu TEMPUS Phare ke studiu postgraduálního diplomového kurzu Diploma in Linguistics and Philosophy of Language v Seminario di Linguistica e Diddattica delle Lingue, Universita di Venecia, Itálie.

1995       šestiměsíční stipendium university v Benátkách ke studiu postgraduálního diplomového kurzu Diploma in Linguistics and Philosophy of Language v Seminario di Linguistica e Diddattica delle Lingue, Universita di Venecia, Itálie.

1995      grant GLOW na 2. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe pořádanou KAA FF UP v Olomouci.

1995     grant SUNY Research Institute (USA) na pořádání 2. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe na KAA FFUP v Olomouci.

 1996      grant GLOW (Holandsko) na pořádání 3. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe na KAA FFUP v Olomouci.

1996     grant Akademie věd České republiky na 3. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe pořádanou KAA FF UP v Olomouci.

1996     grant SUNY Research Institute (USA) na pořádání 3. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe na KAA FFUP v Olomouci .

1996     Vnitřní grant UP pro lingvistickou sekci KAA FFUP na 3. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe pořádanou KAA FF UP v Olomouci.

 1997       grant GLOW (Holandsko) na pořádání 4. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe na KAA FFUP v Olomouci.

grant SUNY Research Institute (USA) na pořádání 4. Mezinárodní letní školu generativní syntaxe na KAA FFUP v Olomouci.

 1999       grant FRVŠ 1999 č.p.746/t.o.F5 Projekt dvoustupňového studia anglistiky. Vedoucí projektu Prof. Jaroslav Macháček.  2010-11   grant ESF CZ.1.07/2.2.00/15.0275 Inovace odborných disciplín. Vedoucí projektu ing. Pavlína Grigárková..

 2011-14   grant ESF hlavní řešitel CZ.1.07/2.3.00/20.0061 Jazyková rozmanitost a komunikace

 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: