Doktorský studijní program - obor Anglická a americká literatura, kreditní od r. 2010

Profil absolventa oboru (SP)         

Doktorské vzdělání poskytuje kvalifikaci k samostatné, tvořivé, vysoce specializované vědecké a pedagogické činnosti v akademických institucích a univerzitách, eventuálně v jiných institucích či v podnikové sféře, tj. všude tam, kde může uplatnit jazykové vzdělání, všeobecný kulturní přehled i hlubší porozumění angloamerické kultury, analytické schopnosti a komunikační kompetenci. Absolvent bude mít lepší předpoklady pro aktivní zapojení do vědecké práce odborných pracovišť i přípravě grantových projektů a bude pro své pracoviště větším přínosem.

Cíle

Doktorské vzdělání posílí schopnost zpracovat, abstrahovat, kriticky zhodnotit a chápat v širších kulturních, politických a společenských souvislostech literární a odborné texty.

Absolvent získá komplexnější porozumění dnešního světa, seznámí se s hlavními myšlenkovými proudy, které ovlivňují soudobé myšlení a interpretaci textu. Porozumí lépe dynamice vývojové řady, vztahům textu a kontextu (literárního, kulturního, politického a společenského), textu jako struktury, literárního díla jako specifické formy komunikace, utváření a kritické reflexe světa.

Vstupní požadavky 

  • ukončené magisterské studium anglistiky nebo amerikanistiky
  • znalost odborné literatury relevantní pro vybrané téma (uchazeč předloží seznam prostudované sekundární literatury a je připraven o této literatuře diskutovat)
  • představa o tématu disertační práce a o metodě, kterou chce kandidát při zpracování použít (písemný plán práce – 2-3 strany)
  • prezentace výsledků dosavadní odborné, publikační a organizační činnosti

Hlavní oblasti výzkumu

Současná americká a britská literatura, jižanská literatura, afroamerická literatura a kultura romantismus v americké literatuře a britské literatuře, současná americká poezie, fantastická literatura, současná skotská literatura, současná britská poezie, gotický román, literatura etnických menšin, kulturní pluralismus, literární regionalismus, populární literatura a kultura, filmové adaptace literárních předloh.

Školitelé

prof. PhDr. Josef Jařab, CSc. (předseda oborové rady anglická a americká literatura) – americká poezie, afroamerická literatura a kultura, současná americká literatura

prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr. (garant oboru) – literatura amerického Jihu, současná americká literatura, literatura a film, recepce americké literatury a kultury v české kultuře. 

prof. PhDr. Michal Peprník, Dr. – literatura amerického romantismu, fantastická literatura, literatura amerického Západu, reprezentace Indiánů v americké literatuře, recepce americké literatury a kultury v českém kultuře, americký postmodernismus

Mgr. Ema Jelínková, Ph.D. – britská literatura 18. století, satira, současná skotská beletrie

Mgr. Pavlína Flajšarová, Ph.D. – současná britská poezie, postkoloniální britská literatura, univerzitní román

Individuální studijní plán

Vzor individuálního studijního plánu doktoranda je ke stažení zde.

Informace a komentář o DSP v oboru Anglická a americká literatura jsou ke stažení zde.

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 1. 7. 13, vytvořeno: 19. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: