Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku na FF UP

Upřesnění termínů na KAA pro obhajoby kvalifikačních prací v srpnu/záři:

  • termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu pro obhajoby v srpnu/září je 22. 6. 2017
  • pouze po dohodě s vedoucím práce (nutno odevzdat podepsaný vnitřní formulář KAA na sekretariát KAA) je termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu 22. 8. 2017
Become a studentMoodle anglistikapartyzoneKAA projects:Jazyková rozmanitostLiteratura a film bez hranicIFITCreatureInkultus
Aktualizováno: 27. 3. 17, vytvořeno: 13. 9. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: