Harmonogram akademického roku

Harmonogram akademického roku na FF UP

Upřesnění termínů na KAA pro obhajoby kvalifikačních prací v srpnu/záři:

  • termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu pro obhajoby v srpnu/září je 28. 6. 2018
  • pouze po dohodě s vedoucím práce (nutno odevzdat podepsaný vnitřní formulář KAA na sekretariát KAA) je termín odevzdání bakalářských a diplomových prací a jejich evidence do Portálu 21. 8. 2018
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 22. 9. 17, vytvořeno: 13. 9. 16,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: