Literatura

 • pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2011-12 nebo dříve, viz níže.
 • pro studenty, kteří nastoupili v roce 2012-2013 a později, viz STAG.

Otázky ke SZZ - literatura

 1. Starší anglická literatura a osobnost G. Chaucera.
 2. Humanismus a renesance v anglické literatuře.
 3. Vznik a vývoj anglického divadla do revoluce.
 4. Místo W. Shakespeara v kontextu renesanční tvorby básnické a dramatické.
 5. John Milton a literatura období anglické puritánské revoluce.
 6. Vymezení hlavních rysů anglického klasicismu - jeho plody v poezii a dramatu.
 7. Vývoj anglické prózy a vznik románu.
 8. Preromantická literatura jako reakce na anglický racionalismus 18.století (sentimentalismus, gotický román, preromantická poezie).
 9. Období romantismu v anglické literatuře - charakteristika jednotlivých vývojových období a hlavních představitelů.
 10. Rozvoj realismu ve viktoriánském období a osobnost Charlese Dickense.
 11. Literatura období vnějšího rozmachu a vnitřní krize britského imperia během posledních desetiletí 19. století do vypuknutí první světové války.
 12. Tradiční a experimentální britská próza v období mezi dvěma světovými válkami.
 13. Vývojové tendence v britské poezii první poloviny 20. století.
 14. Přínos irských dramatických autorů britskému divadlu v historické perspektivě a osobnost G. B. Shawa.
 15. Britské drama první poloviny 20. století.
 16. Společenská problematika v britské dramatické literatuře po druhé světové válce.
 17. Vývojové tendence v britské poezii po druhé světové válce.
 18. Vývojové tendence v americké poezii po druhé světové válce.
 19. Satira v anglické literatuře v historickém přehledu.
 20. Satira v americké literatuře v historickém přehledu.
 21. Myšlenková a formální charakteristika současné britské prózy.
 22. Americké písemnictví koloniálního období a období národní revoluce.
 23. Vliv romantických idejí na proces vzniku amerického národního písemnictví.
 24. Mark Twain jako zakladatel realistické tradice v a Americké próze.
 25. Walt Whitman a whitmanovská linie ve vývoji americké poezie do současnosti.
 26. Edgar Allan Poe a jeho vliv na moderní americkou poezii a prózu.
 27. Emily Dickinsonová a její vliv na poezii dalších básnířek.
 28. Celková charakteristika a specifické rysy amerického naturalismu v jednotlivých vývojových etapách.
 29. Programový modernismus v americké poezii 20. století.
 30. Počátky moderního amerického dramatu a osobnost E. O´Neilla.
 31. Krize puritánského vědomí a různých forem individualismu v americké próze 19. a 20. století.
 32. Román rasového protestu v americké literární historii.
 33. Román sociálního protestu v americké literární historii.
 34. Americká jižanská literatura a osobnost W. Faulknera.
 35. Současné americké drama a divadlo jako odraz společenkých, kulturních a filozofických problémů doby.
 36. Vývojové tendence v americké povídce.
 37. Vývojové tendence v americké poválečné próze.
 38. Literární dílo tzv. ztracené generace a jeho význam v americké moderní kultuře.

 

Četba

Ke státní zkoušce je třeba přinést seznam všech literárních kurzů, které jste absolvovali, a dále seznam četby primární literatury uspořádaný podle tematických okruhů státní zkoušky, obsahující tituly, které jste četli ve výběrových seminářích (options) a které jste přečetli navíc z vlastního zájmu (příklad formátu viz níže). Každá otázka musí být pokrytá alespoň jednou knihou nebo pěti povídkami nebo 10 básněmi (je třeba uvést jednotlivé tituly, jestliže nejde o celou sbírku).

Dále student přinese seznam studijní literatury, kterou použil při přípravě ke státní zkoušce (doporučené studijní literatury viz popisy jednotlivých kurzů ve STAGu).

Bez seznamu nebo s neúplnými seznamy nebudete připuštěni ke státní zkoušce.

Příklad seznamu literatury:

Student: (your name)
Reading list:

I. Primární literatura

...
8. Preromantická literatura jako reakce na anglický racionalismus 18. století (sentimentalismus, gotický román, preromantická poezie).

 • A (v rámci absolvovaných kurzů):
  • Blake, William:
   • Songs of Innocence – „Introduction“, „The Chimney Sweeper“, „The Lamb“
   • Songs of Experience - „Introduction“, „The Chimney Sweeper“, „Tyger“
  • Burns, Robert: „To a Mouse“
 • B (individuální četba): here will be titles of poems that your read on your own

9. Období romantismu v anglické literatuře - charakteristika jednotlivých vývojových období a hlavních představitelů.

 • A (v rámci absolvovaných kurzů): …
 • B (individuální četba): …

...

II. Studijní literatura

 • Gray, Richard. A History of American Literature. Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • Carter, Ronald, and John McRae. The Routledge History of Literature in English: Britain and Ireland. London: Routledge, 2001.
 • ...

Nahoru

Jazyk

Seznam otázek ke státní závěrečné zkoušce

Poznámka: tyto otázky jsou platné pro studenty, kteří nastoupili v akademickém roce 2011-12 nebo dříve. Otázky pro studenty, kteří nastoupili v roce 2012-2013 a později, viz STAG.

1.  Typological nature of the English language and its impact on morphology, syntax and lexicology *(including historical perspective)
2.  Word structure and word formation. Types of word-formative  processes and their manifestation
3.  Phonetics and phonology of English compared to Czech. Sources of difficulties for Czech learners of English
4.  Variation in the pronunciation of English. Sources of difficulties for a non-native listener
5.  Pronunciation and spelling (the nature of the difference) in historical perspective
6.  Parts of speech - criteria for their classification. Grammatical categories. Subcategorization within individual parts of speech
7.  Structure of the noun phrase (formal, semantic and syntactical)
8.  Structure of the verb phrase (formal, semantic and syntactical)
9.  Predication. Types of verbs. Ways of complementation
10.Non-finite verb forms, their morphology and syntax
11.Gradient of  passivisation (active clause, medio-passive, passive)
12.Functional Sentence Perspective. Ways of modifying communicative dynamism
13.Negation. Types and tendencies *(including historical perspective)
14. Communicative sentence types (declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences)
15.Simple sentence: sentence elements and their configuration patterns.
16.Types of sentence complexes. Configuration of  clauses in sentence complexes.
17.Written and spoken communication. Typical features of colloquial English (all levels of language representation, including language economy)
18.Text and discourse. Standards of textuality. Context
19.Quantifiers and intensifiers (classes of intensifying adjectives)
20.Functional styles, their types and language characteristics
21.Stylistically marked devices of language in cross-level perspective
22.Lexical meaning and its components, changes of lexical meaning *(including historical perspective)
23.Vocabulary as a system

Nahoru

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 22. 1. 14, vytvořeno: 22. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: