Studium v zahraničí

AKTUALITY: 

Výběrové řízení na studijní pobyty Erasmu+ na rok 2018/9 bylo právě zahájeno. Deadline: 12.2.2018. Více informací níže.

Pracovní stáže programu Erasmus+: aktuální nabídka viz aplikace Intlag (intlag.upol.cz)

KOORDINÁTOŘI ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ NA KAA

 • KAA koordinátor programu Erasmus+: dr. Markéta Janebová, tel: +420 58563 3131, email: marketa.janebova@upol.cz
 • KAA kordinátor programu CEEPUS: Inter-American studies: dr. Mathew Sweney, tel: +420 58563 3131, email: matthew.sweney@upol.cz
 • KAA kordinátor programu CEEPUS: e-bologna translation studies: dr. Veronika Prágerová, tel: +420 58563 3215, email: veronika.pragerova@remove-this.upol.cz

 

 ORGANIZACE A ADMINISTRACE ZAHRANIČNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

A) Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP

B) Zahraniční oddělení UP

C) Katedra anglistiky a amerikanistiky 

        I. OBECNÉ INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA V ZAHRANIČÍ

       II. Bližší informace o programu ERASMUS+ na KAA

              Pracovní stáže

              Studijní pobyty

      III. PŘED VÝJEZDEM NA STUDIJNÍ POBYT

       IV. BĚHEM POBYTU 

        V. PO NÁVRATU - povinnosti na KAA

 

ad A) Organizaci a administraci zahraničních záležitostí na FF UP má na starosti

Oddělení pro zahraniční záležitosti FF UP (ZO FF)

Jana Hořáková - fakultní koordinátorka pro zahraničí (jana.horakova@upol.cz, tel. 585 633 014, děkanát FF UP

 ZO FF zajišťuje VŠEOBECNĚ následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy (KAŽDÝ zahraniční výjezd - s výjimkou studijních pobytů Erasmus -, za který student chce získat kredity, musí emailem nahlásit fakultní koordinátorce, aby mu výjezd mohl být zaveden do Stagu).
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty) 

Směrnice děkana: Uznávání kreditů za zahraniční studentské mobility

Pokyny k zadávání předmětů do Stagu

 

ad B) AGENDU ERASMUS+  a další  zajišťuje Oddělení mezinárodních vztahů

Rektorát UP, Křížkovského 8, Olomouc

Informace Zahraničního oddělení UP ke studijmímu pobytu Erasmus+

 

ad C) KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY

 I. OBECNÉ INFORMACE

Možnosti studia v zahraničí (Erasmus, CEEPUS, Merrillův program, Free Mover) (pdf, verze 2014)

Podrobné informace o stipendijních programech najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP.

 

II. Bližší informace o programu ERASMUS+ na KAA

ČASTO KLADENÉ DOTAZY: Než napíšete email koordinátorce: (Téměř) vše, co jste kdy chtěli vědět o programu Erasmus+ (týká se i dalších programů): Erasmus: Časté dotazy (verze 19.1.2017) 

 

*** PRACOVNÍ STÁŽE:

Aktuální nabídky pracovních stáží jsou shromažďovány v aplikaci INTLAG (http://intlag.upol.cz). Abyste se mohli přihlásit do výběrového řízení, musíte se zaregistrovat do aplikace heslo je stejné jako do Portálu. Tam najdete další informace o stážích a další podmínky.

Během stáže dostávají studenti stipendium (v UK cca 500 euro/měsíc);  za stáž lze získat až 15-20 kreditů (podle délky) a bude uvedena v diploma supplement.  Pozor! Jedná se o pracovní stáž, takže věnujte pozornost motivačnímu   dopisu - musíte reagovat na požadavky zaměstnavatele. V žádném případě  cílem stáže není, abyste  pracovali na své diplomové práci. Dobré je také podívat se do databáze Národní agentury naep.cz, jestli tam nejsou zprávy studentů přímo z toho místa.

Pracovní stáž si student  může domluvit i samostatně a pokusit se zajistit finanční podporu ze strany UP.

Pracovní stáže administruje Zahraniční oddělení UP, Mgr. Marie Raková (marie.rakova@remove-this.upol.cz)

Více informací ke stážím zde

 

 *** STUDIJNÍ POBYTY:

Podmínky výběrového řízení viz aplikace erasmusplus.upol.cz, více viz Časté dotazy. Do APLIKACE ERASMUSPLUS.UPOL.CZ se nahrává kompletní přihláška po vyhlášení výběrového řízení a její část se odevzdává písemně. Deadline: 12.2.2018.

POZOR: uvádějte do přihlášky vedle kontaktního emailu vždy i svůj oficiální univerzitní email a pravidelně ho kontrolujte, protože na ten vám ze zahraničního oddělení budou chodit informace.

Partnerské instituce Erasmus+: KAA má smlouvy s následujícími institucemi (úplný přehled včetně kódů oborů a termínů přihlášek atd. zde):

POTVRZENO PRO ROK 2018:

   

  III. PŘED VÝJEZDEM

  Podmínky výjezdu:  kromě těch uvedených ve FAQ platí nově i tyto: 

  1. při výjezdu plánovaném na zimní semestr musejí mít studenti do 30. června daného roku splněny veškeré studijní povinnosti podmiňující zápis do dalšího ročníku (tj. do 30. června musejí mít dost kreditů, aby mohli postoupit do dalšího ročníku, a žádný nesplněný podruhé zapsaný předmět). 

   2. v souvislosti s touto kontrolou probíhající ve spolupráci se SO FF nenominujeme na výjezd studenty, kteří by vyjížděli na pobyt v době prvního semestru navazujícího studia

   Zavedení výjezdu do STAGu: Studenti, kteří byli vybráni na zahraniční pobyt jiný než Erasmus+, se před odjezdem musí nahlásit u fakultní koordinátorky z Oddělení zahraničních vztahů FF UP, jinak jim po návratu nebudou moci být zapsány kredity do STAGu (s výjimkou studijních pobytů Erasmus+, kde si zahraniční oddělení FF přebírá  výsledky od OZV, se to týká všech zahraničních pobytů, studijních i pracovních).

   Podrobné informace o stipendijních programech a administrativě spojené se studiem v zahraničí najdete na stránkách Oddělení zahraničních vztahů FF UP.

  Informace o výši stipendií, zkušenostech z pobytů atd. najdete na stránkách http://www.naerasmusplus.cz/ 

   

  Podpis Learning Agreement (LA):

  Podle nových pravidel podepisuje LA příslušný katederní koordinátor. 

  Seznam předmětů zapsaných při studijních pobytech v minulých letech najdete zde.

  Do LA sice vypisujete předměty na KAA, které odpovídají zahraničnímu předmětu, ale není nutné vybírat pouze předměty, které takový ekvivalent mají! Více viz Frequently Asked Questions. 

   

  IV. BĚHEM POBYTU 

  Pokud došlo ke změně v Learning Agreement (měníte studované předměty), je nutné tyto změny vyznačit do tabulky During mobility a zajistit si podpisy příslušných koordinátorů. Aktualizovanou smlouvu pak musíte poslat své referentce na OZV.

   

  V. PO NÁVRATU - povinnosti na KAA

   Pro zapsání získaných kreditů do Stagu musíte  příslušnému koordinátorovi KAA předložit Transcript of Records a vyplnit si ve Stagu údaje podle pokynů Zahr. oddělení FF UP. Dokumenty předložte co nejdřív po návratu. Kredity vám můžeme zapsat jen v případě, že máte výjezd zavedený ve Stagu a předměty vypsané (návod zde; další pokyny na stránkách Zahraničních vztahů FF UP).

  V případě, že zahraniční  předmět odpovídá předmětu vyučovanému na KAA, je možné - ale pouze se souhlasem příslušného vyučujícího, který je garantem předmětu na KAA - tento zahraniční předmět uznat jako součást nějakého konkrétního modulu. Souhlas musíte získat od příslušného vyučujícího před zapisováním kreditů do Stagu, dodatečně to není možné. Více viz FAQs.

  Po vyplnění údajů ve Stagu se podklady předávají na studijní oddělení, kde se údaje zapisují studentovi do karty. Poté si student vytiskne ze Stagu Proposal of Recognition a doručí svojí referentce na Zahraničním oddělení. 

  V případě, že musíte uzavřít ročník/studium a škola vám stále ještě neposlala Transcript, kontaktujte včas příslušného  koordinátora KAA.

   

  Become a studentMoodle anglistikapartyzone
  Aktualizováno: 17. 1. 18, vytvořeno: 22. 10. 11,

  Přihlásit

  Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: