Certifikát v oboru překladatelství

(placené studium v rámci celoživotního vzdělávání)

Platí pro studenty Mgr. studia Anglická filologie, kteří nastoupili do studia v  akademickém roce 2014/2015

POŽADAVKY:

  1. složení závěrečné zkoušky z překladatelství
  2. obhajoba písemné práce

Přihlášky pouze přes portál: Portál celoživotního a dalšího vzdělávání na http://czv.upol.cz/czv_programs/info-705/

     3. další požadavky viz. následující body a) – b):

a)    absolvování magisterského stupně anglické filologie

Navazující magisterské jednooborové nebo dvouoborové studium anglické filologie na KAA FF UP v Olomouci v plném rozsahu.

b)    kurzy pro překladatele na KAA

Závěrečnou zkoušku z překladatelství pro Certifikát v oboru překladatelství skládají studenti až po absolvování předepsaných 16 kreditů ve specializovaných kurzech katedry. Z těchto 16 kreditů musí být 10 kreditů nad rámec a 6 kreditů v rámci 120 kreditů potřebných pro absolvování navazujícího magisterského stupně studia. Kurzy k získání předepsaných 16 kreditů budou určeny na základě konzultace s dr. Zehnalovou. Konzultaci si zájemci o Certifikát domluví před prvním týdnem výuky v ZS 1. nebo 2. ročníku magisterského studia na adrese jitka.zehnalova@upol.cz. Během konzultace bude vypracován individuální studijní plán, jehož splnění bude ověřeno před vypsáním závěrečné zkoušky a obhajoby pře portál CŽV. Bližší informace o požadavcích a jejich plnění získáte na adrese: kamila.vecerova@upol.cz

Informace o písemné práci a závěrečné zkoušce (pdf)

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 1. 7. 16, vytvořeno: 19. 8. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: