Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D.

Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D. odborný asistent
Mgr. Václav Jonáš Podlipský, Ph.D.
funkce
odborný asistent
telefon
585 633 134
e-mail
adresa
,tř. Svobody 26,779 00 Olomouc
e-vizitka
vCard icon stáhnout

Konzultační hodiny

 • Kancelář: Třída svobody 26, místnost 1.60
  • úterý 10.00 - 11.00
  • středa 8.30 - 9.30
  • nebo dle dohody

Osobní informace

Rozvrh

Rozvrh učitele na tento semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele na následující semestr – pouze pro přihlášené uživatele portálu

Rozvrh učitele ve formátu iCal

Vyučované předměty

Aktuálně vyučované předměty

Ostatní

Oborové zaměření

 • Research interests: speech perception, speech acoustics, second language acquisition, phonological quantity

Publikace

 • Chládková, K., Podlipský, V. J., Chionidou, A. (accepted). Perceptual adaptation of vowels generalizes across the phonology and doesn't require local context. Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance.
 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š., Petráž, D. (2016). Is there an Interlanguage Speech Credibility Benefit? Topics in Linguistics, 17(1), 30–44.
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J. (2016). Global foreign accent rating of code-switched and L2-only sentences. Research in Language 14(2), 149–164.

 

 

 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š. (2015). Phonetic imitation is not conditioned by preservation of phonological contrast but by perceptual salience. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow. Paper number 399. link
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J. (2015). Immediate phonetic interference in code-switching and interpreting. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences. Glasgow, UK: the University of Glasgow. Paper number 552. link
 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š. (2014). Automatic Imitation or Poor First-Language Inhibition? Why Foreign-Accentedness Increases during Interpreting. In: J. Zehnalová, O. Molnár, M. Kubánek (Eds.), Tradition and Trends in Trans-Language Communication. Olomouc Modern Language Series, Vol. 2. Olomouc, Palacký University, 183-194.
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J., Kolářová, K. (2014). Linking versus glottalization: (Dis)connectedness of Czech-accented English. Proceedings of the International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, Concordia Working Papers in Applied Linguistics, 5(1), 678-692.
 • Šimáčková, Š., Kolářová, K., Podlipský, V.J. (2014). Tempo and connectedness of Czech-accented English speech. Proceedings of the International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, Concordia Working Papers in Applied Linguistics, 5(1), 667-677.
 • Podlipský, V.J., Šimáčková, Š., Chládková, K. (2013). Imitation interacts with one’s second-language phonology but it does not operate cross-linguistically. Proceedings of Interspeech 2013 Lyon, 548-552.
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V.J. (2012). Pronunciation skills of an interpreter. In: J. Zehnalová, O. Molnár, M. Kubánek (Eds.), Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. Olomouc Modern Language Series, Vol. 1. Olomouc, Palacký University, 139-149.
 • Šimáčková, Š., Podlipský, V. J., & Chládková, K. (2012). Czech spoken in Bohemia and Moravia. Journal of the International Phonetic Association, 42(02), 225-232.
 • Chládková, K., Podlipský, V. J. (2011). „Native dialect matters: Perceptual assimilation of Dutch vowels by Czech listeners.“ Journal of the Acoustical Society of America 130(4), pp. EL186-EL192. Link here. Copyright (2011) Acoustical Society of America. This article may be downloaded for personal use only. Any other use requires prior permission of the author and the Acoustical Society of America.
 • Kubánek, M., Podlipský, V. J. (2011). „Does reliance on top-down cues in L2 speech perception change with growing experience?” In: M. Wrembel, M. Kul, K. Dziubalska-Kołaczyk (Eds.), Achievements and perspectives in SLA of speech: New Sounds 2010. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 181-191.
 • Kubánek, M., Podlipský, V. J. (2010). „Top-down processes and experience in second-language speech perception.“ In: K. Dziubalska-Kołaczyk, M. Wrembel, M. Kul (Eds.) Proceedings of the 6th International Symposium on the Acquisition of Second Language Speech, New Sounds 2010, Poznań, Poland, 1-3 May 2010. Poznań: Adam Mickiewicz University, pp. 263-268.
 • Podlipský, V. J. (2009). „Reevaluating perceptual cues: Native and non-native perception of Czech vowel quantity.“ Disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci. Pdf here.
 • Crhák, L., Kubánek, M., Podlipský, V. J. (2009) „Investigation of the nature of acoustic cues for recognizing Czech Vowels.“ Bohemica Olomucensia 3, Filologica Juvenilia, 63-68.
 • Podlipský, V. J., Skarnitzl, R., Volín, J. (2009) „High Front Vowels in Czech: a Contrast in Quantity or Quality?“ Proceedings of Interspeech 2009 Brighton, pp. 132-135.
 • Chládková, K., Boersma, P., Podlipský, V. J. (2009) „On-line Formant Shifting as a Function of F0.“ Proceedings of Interspeech 2009 Brighton, pp. 464-467.
 • Podlipský, V. J. (2009) „The interaction between word-boundary perception and vowel length in native and non-native speakers of Czech.“ Acta Univ Palackianae Olomucensis, Fac Philos, Anglica III, Linguistica, pp. 89-100.
 • Podlipský, V. J. (2009) „Perception of second-language stress and vowel quantity by English learners of Czech.“ Journal of the Acoustical Society of America 125(4), p. 2729. (Abstrakt).
 • Chládková, K., Janíček, K., Podlipský, V. J. (2008) „Perception of vowel quantity by English learners of Czech and native listeners.“ In: V. P. Polách (Ed.) Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie „cutting-edge“. Olomouc: VUP, pp. 131-135.
 • Podlipský, V. J. (2008) „Vowel duration as a cue for coda voicing and the perception of second-language vowel quantity.“ Proceedings of the Acoustics’08 Paris conference. pp. 6153-6157. Abstrakt také v Journal of the Acoustical Society of America 123(5), p. 3887.
 • Podlipský, V. J., Chládková, K. (2007) „Vowel duration variation induced by coda consonant voicing and perceptual short/long vowel categorization in Czech“ In: R. Vích (Ed.) Speech Processing. Praha: Institute of Photonics and Electronics AV CR. pp. 68-74.
 • Podlipský, V. J. (2007) „Perception of Czech vowel quantity by English learners of Czech.” Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences Saarbrücken. pp. 1709-1712.
 • Podlipská, Z., Podlipský, V. J. (2007) „Stručná recenze volně dostupných internetových slovníků pro angličtinu.“ XXV International Colloquium on the Management of Educational Process: Proceedings of abstracts and electronic version of reviewed contributions on CD-ROM. Brno: Univerzita obrany.
 • Podlipský, V. J. (2005) „Greek perception and production of an English vowel contrast: A preliminary study.“ Journal of the Acoustical Society of America 117(4), p. 2401. (Abstrakt).
 • Podlipský, V. J. (2005) „Osvojování si vybraných anglických samohlásek českými mluvčími.“ In: P. Pořízka & V. P. Polách (Eds.). Jazyky v kontaktu / jazyky v konfliktu a evropský jazykový prostor. Olomouc: VUP. pp. 347-352.

Granty

 • Fonetická adaptace a osvojování si cizího jazyka (2014  - 2016) - Grant Fondu pro podporu vědecké činnosti FF UP
 • Grant FF UP pro měsíční výzkumnou stáž na Universiteit van Amsterdam
 • Člen řešitelského týmu projektu Jazyková rozmanitost a komunikace, CZ.1.07/2.3.00/20.0061 (ESF OPVK 2.3), 2012-2014.
 • Spoluřešitel grantu v rámci rozvojových projektů na podporu individuálního rozvoje mladých akademických pracovníků FF UP – název projektu: „Publikace a prezentace výzkumu procesů uplatňujících se při vnímání řeči v cizím jazyce.“ 2010.
 • Účast na projektu Inovace studia anglické filologie o moduly odborného překladu a tlumočení realizovaném Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF UP.
 • Nadace Český literární fond – cestovní stipendium pro mladé vědce pro účast na Interspeech 09 Brighton, Velká Británie, 6.9. – 10.9. 2009.
 • Cestovní grant Acoustical Society of America na Acoustics’08 Paris, Francie, 2008.
 • Grant Deutsche Forschungsgemeinschaft – podpora cesty na zahraniční konferenci, 2007.
 • Grant pro doktorandy a asistenty FF UP – název projektu: „Percepce české samohláskové délky anglickými mluvčími češtiny.“ 2007.
 • Grant Hlávkovy nadace – podpora cesty na zahraniční konferenci, 2005.
 • Cestovní grant Acoustical Society of America na 149th Meeting of the Acoustical Society of America a 1st ASA Workshop on Second Language Speech Learning, Vancouver, Canada, 2005.
 
Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 19. 1. 18, vytvořeno: 27. 4. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: