Přípravný kurz pro bakalářské studium na anglistice FF UP

Katedra anglistiky a amerikanistiky na FF UP v Olomouci pořádá přípravné kurzy pro uchazeče o bakalářské studium angličtiny. V přípravném kurzu se studenti seznámí:

  • s požadavky a vhodnou studijní literaturou (jazyk a kulturní přehled)
  • s formátem testu (délka, typy testových úloh, hodnocení)
  • s praktickými tipy a strategiemi pro úspěšné řešení všech testových úloh

V ceně jednodenního kurzu je:

  • přehledný materiál se všemi typy testových úloh včetně ukázkového přijímacího testu
  • výuka zaměřená na úspěšné zvládnutí testu – analýza testových úloh, řešení jednotlivých testových položek, vysvětlení problému, hodnocení
  • přehled základních okruhů z reálií

Svým obsahem a typem testových úloh je kurz vhodný i jako příprava k maturitní zkoušce z angličtiny a mezinárodním zkouškám (část čtecí dovednosti a test slovní zásoby a mluvnice).

Datum konání:

  • jednodenní kurz (8 vyučovacích hodin) + obsáhlý materiál na internetu s klíčem – 1390,- Kč – sobota 18. 2. 2017

Součástí nabídkyje materiál na internetu, který obsahuje další testové úlohy, klíč a komentář, proč je která varianta správná či nikoli, a ukázkový přijímací test s klíčem, komentářem, včetně materiálu k části týkající se reálií anglicky mluvících zemí. Materiál je vhodný k samostudiu po absolvování kurzu. Přístupové heslo získají účastníci kurzu od vyučujícího.

Místo konání:

Katedra anglistiky a amerikanistiky
Filozofická fakulta UP v Olomouci
Třída Svobody 26
1. patro, učebna č. 2.31

Organizace dne:
9.15 - 9.45: Registrace
9.45 - 11.15, 11.30 - 13.00: Výuka
13.00 - 14.00: Přestávka
14.00 - 15.30, 15.45 - 17.15: Výuka

Přihlášení do kurzu od ledna 2017 do 14. 2. 2017 na adrese: http://czv.upol.cz/

Garantem kurzu je  PhDr. Sabina Pazderová (examinátor cambridgských zkoušek PET, FCE a CAE). Případné dotazy prosím zasílejte na emailovou adresu kamila.vecerova@remove-this.upol.cz.

Děkujeme za váš zájem o studium na naší katedře a těšíme se na shledání v Olomouci!

Nahoru

Become a studentMoodle anglistikapartyzone
Aktualizováno: 25. 11. 16, vytvořeno: 26. 5. 11,

Přihlásit

Pro přihlášení na web zadejte svoje uživatelské jméno a heslo: